نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

آرشیو

شماره 855  

1395/04/05

درخواست محمود بهشتی و اسماعیل عبدی برای آزادی جعفر عظیم زاده 

شماره 854  

1395/04/01

امپریالیسمِ نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری

 سعید رهنما

1395/04/01

جرم انگاری یا قانون جرم سیاسی 

فریبرز رئیس دانا

شماره 853  

1395/03/25

پاسخ اشرف دهقانی به ادعای معتمد ساواکی در باره حمید اشرف ی

1395/03/25

مرثیه‌ای برای فولاد و چدن دورود؛ کارخانه‌ای در آستانه تعطیلی

1395/03/25

جزئیات جدیدی از پشت‌پرده تعطیلی «ارج»

  از مسدودشدن حساب‌های شرکت تا مشکلات «کسری سرمایه در گردش»

شماره 852  

1395/03/18

 در حاشیه وحدت چپ -2

جمعی از اعضای فدائیان (اکثریت): نامهٔ سرگشاده به کمیتهٔ مرکزی و همهٔ اعضای سازمان اتحاد فداییان خلق

رسیدن به آماج مشترک هم‌گرایی، اتحاد و وحدت در صفوف چپ ایران تنها از راه تعامل همگانی و پرهیز از انشقاق در صفوف مشترک ما میسر است!

1395/03/18

پلورالیسم (کثرت گرائی) سوسیالیستی ، کلید واژه اتحاد و همکاری چپ سوسیالیستی

 محسن مقصودی

باید توجه داشت مشخصه ذهنی چپ سوسیالیستی، روح انقلابی، صداقت و از خودگذشتگی، نقد و دگرخواهی، پیشاهنگی و نو جوئی، سنگر شکنی و مبارزه جوئی، استقامت و پایداری ، برایری ،بی خیالی به مال و ثروت و شفافیت و آزادمنشی و آشکار گویی است.

1395/03/12

 در حاشیه وحدت چپ -1 

آیا با این متد بحث به "تشکل بزرگ چپ ایران" میتوان رسید؟ 

وهاب انصاری - علی صمد 

به کجا چنین شتابان؟

 محمد اعظمی

اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران درباره «گفتگو پیرامون پروژه "شکل دهی تشکل بزرگ چپ"» 

ادامه ...

ادامه ...

نوید نو در

 

  جستجو در نوید نو

 

کتابخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حزب توده ایران و انتخابات 1388

تاملاتی پیرامون علم ودین

احمد جواهریان

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-06-26

شماره 855  

1395/04/06

رنج جان هايي كه «خورشيد مي شود»! *

دو ماه از اعتصاب غذاي جعفر عظيم زاده مي گذرد!

زنداني سياسي آزاد بايد گردد!

 فرهاد عاصمی

با توجه به فاكت ها و تحليل واقع بينانه آن ها مي توان به اين نتيجه گيري رسيد كه حاكميت رژيم ديكتاتوري ولايي مايل به كوچك ترين نرمش و عقب نشيني در برابر خواست هاي به حق و قانوني زحمتكشان نيست. اين رژيم سلامت و بقاي خود را در ادامه سياست اقتصادي- اجتماعي اي مي داند كه مضمون آن همان قدر مورد تائيد محافل سرمايه مالي امپرياليستي است كه شكل اِعمال خشن و داعش گونه ي سركوب زحمتكشان با هدف تحقق بخشيدن به برنامه امپرياليستي، مورد تائيد آن ها است!

دادستان تهران: برای جعفر عظیم زاده کاری نمی کنم حتی اگر بمیرد! 

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز جاری پس از پذیرش ملاقات با همسر جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی که در پنجاه‌وهشتمین روز اعتصاب غذا به‌سر می‌برد گفته است برای او هیچ کاری نمی‌کند حتی اگر بمیرد. 

1395/04/05

حزب های کمونیست و پارلمانتاریسم

  دومینک توئیدی – هاتف رحمانی

 سازمان های توده ای امروز به ابزار های انقلاب فردا تبدیل خواهند شد ، و نهاد های انقلابی در آن زمان پایه های سازمان سوسیالیستی پس از انقلاب را تشکیل خواهند داد . پارلمان یکی از سازمان ها در بین چنین سازمان هایی خواهد بود که در داخل  بوته انقلابی تغذیه خواهد شد .

1395/04/05

حزب کمونیست یونان در باره نتیجه رفراندوم در بریتانیا

برگردان : هاتف رحمانی

نتیجه رفراندوم بریتانیا نارضایی فزاینده طبقه کارگرو نیروهای مردمی نسبت به اتحادیه اروپا و سیاست های ضد مردمی آن را نشان می دهد. اما این نیروها باید خود را از انتخاب های بخش ها ونیروهای سیاسی بورژوازی رها سازند و مشخصه های رادیکال و ضد سرمایه داری کسب کنند. نتیجه (رفراندوم) از هم پاشیدگی توقع هایی راکه از سوی تمام حزب های بورژوایی – همچنین در یونان – همراه با سازوکارهای اتحادیه اروپا پرورده شده بود که خلق ها به اصطلاح در چارچوب اتحادیه اروپا می توانند کامیاب باشند به ثبت می رساند .

یاری نتیجه رفراندوم به دیگر فراخوان ها به رای در باره عضویت اتحادیه اروپا

دیروز رای بریتانیایی ها به ترک اتحادیه اروپا مشکوکین به یورو را در سراسر قاره تقویت کرد.

جنبش مردم دانمارک ،مرکب از حزب کمونیست و حزب لیست متحد سرخ – سبز (ای ال) به "پیروزی" برجسته علیه " سامانه غیر دموکراتیک اتحادیه اروپا" خوش آمد گفتند و خواستار رفراندوم دانمارکی شدند. 

کمونیست ها عقب راندن امپریالیسم را تحسین کردند

پیر لورن دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه گفت " نتیجه  یک شوک جدید آشکار کننده عظمت پس زدن مردمی اتحادیه اروپای نئو لیبرال بود".

"زمان آن رسیده است تا اتحادیه اروپا باز سازی شود . باز سازی اتحاد خلق ها و ملت ها ، مستقل و همبسته ، رو ی به ترقی انسان و عدالت اجتماعی"

نقد و بررسی کتاب" تاریخ ترقی خواهی ایرانیان" نوشته ی ملیحه بصیر

صادق شکیب

نویسنده با صداقت به  پژوهش پرداخته است و با روح ترقی خواهی در صدد بر آمده است تا  به حقایق تاریخی که از منظر نگاه خویش،  بدان رسیده است را با خوانندگان در میان نهد . بخش اول کتاب از واکاوی عصر  تمدن یونان باستان شروع می شود . خانم بصیر،  در این بخش از نظرات فکری و فلسفی دانشمندان یونان باستان به استناد منابع معتبر و موثق نکات آموزنده ای را مطرح می نماید

1395/04/05

در ونزوئلا چه می گذرد؟

سیامک

ونزوئلا کشوری است که از بسیاری جهات به کشور ما شباهت دارد. این کشور سابقه طولانی مبارزه ضد استعماری دارد. علاوه بر آن، از لحاظ اقتصادی به خاطر وابستگی شدید به درآمد نفت به کشور ما شباهت بسیار دارد.

شماره 854  

1395/04/01

نامه سرگشاده جعفر عظیم زاده به معاون وزیرکار

معلوم نیست چطور می​شود دولتی که وزیر کارش از بالاترین مقامات امنیتی کشور و معاونش جناب حسن هفده تن از اعضای یکی از نهادهای نظامی امنیتی است و در مذاکرات با ما هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار نفری کارگران در اواخر سال ۹۲ به عنوان معاون وزیر کار و سپس با حفظ همان سمت در روز جهانی کارگر سال ۹٣ در کسوت یک نظامی، بازداشت کارگران را در مقابل وزارت کار فرماندهی می​کند، چگونه می​تواند دولتی با رویکردهای سیاسی امنیتی نسبت به اعتراضات صنفی کارگران نباشد.

از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت کنیم.

محمود صالحی

بلی این درست است که جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی رهبر و وارث ما نیستند و همه ما نیز بر این امر واقفیم.واما سئوال من از شما ها این است. آیا خواسته های جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی هم خواست شما نیست؟ 
اگر واقعا" خواست شما ها نیست اعلام کنید و رو به جامعه بگوید که خواست زندانیان اعتصابی غیر مشروع و هیچ ربطی به شما وهمفکرانتان ندارد و برخورد قوه قضائیه با کارگران و زندانیان سیاسی درست و مشروع است

1395/04/01

شلاق وسرکوب  پارادوکس رفتاری حاکمان درمانده

م . چابکی

اگر سرمایه داری تنها حکم تاریخ  است؟ این همه هیاهو برای چیست ؟ ضرب شتم شلاق ,اخراج و جریمه نقدی, یورش به محلهای کار وزندگی, بسیج نیروهای  مزدور ولباس شخصی ها در خیابان, تجهیزات مدرن ضد اعتصاب ,ماشینهای  رنگ پاش وآب پاش و سلاح های شلیک گازهای اشک آور,گلوله های پلاستکی ,باطوم های شوک برقی,پرونده سازی , تصویب قوانین ممنوعیت سازمانها ,احزاب کارگری و کمونیستی, شناسائی وپیگرد روشنفکران دگر اندیش در فضای مجازی وغیر مجازی در دفاع از زحمتکشان آیا  این همه کینه و خشم ضرورت  می یافت؟

1395/04/01

والنتینا تروشکووا اولین فضا نورد زن

ناهید مذکوری

در 16 جون سال 1963پرواز فضائی ای بوقوع پیوست که در آن برای اولین بار زن فضا نوردی به نام "والنتینا تروشکوا" شرکت نمود.

16جون 1963والنتینا تروشکووا بهمراه موشک فضائی "واستوک-6"این پرواز فضائی رابه واقعیت رساند.وی ششمین فضانورد شوروی بود وقبل از آن در فضاپیمای "واستوک -5"هم که کاپیتان والری بیوکوسکی آنرا تحت کنترل داشت ,وی را همراهی نموده بود.

1395/04/01

تفهیم مفاهیم مارکسیستی یک گام به جلو در راه تفاهم میان

 قشون زحمتکشان

سیامک

با توجه به این که درک مشترک از مفاهیم کلیدی مارکسیستی به علت گوناگونی براي اعضای متشکله "قشون زحمتکشان" سخت است و نیروهای بورژوازی می کوشند تا با آشفته کاری بر این مشکل بیفزایند، سعی برای تفهیم مفاهیم تضاد عمده و تضاد اصلی‌ وظیفه ایست جدی و فوری.‌

شماره 853  

1395/03/28

شلاقِ استبداد و تاریک‌اندیشی،

 بر پیکرِ خواست‌های کارگران، زحمتکشان و جوانان میهن!

بابسیج کردنِ گردان‌های اجتماعی، با اتحادعمل و تلاش در راه سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکندهٔ مردم، باید راه را برای بازسازیِ جنبش اعتراضی‌ای سراسری، بر پایهٔ امکان‌های موجودِ جامعه، هموار ساخت. جنبشِ قدرتمند و فراگیر مردمی، به‌خودی‌خود به‌وجود نخواهد آمد. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن می‌توانند با تعامل و توافق بر سر برنامه‌یی حداقلی، در راستای تحققِ آزادی و عدالت، در شرایط حساس کنونی نقشی تاریخی داشته باشند.  

1395/03/28

بیانیه مشترک 14ژوئن 2016

نشست راهبردی دو جانبه حزب کمونیست افریقای جنوبی SACPو کنگره اتحادیه های کارگری افریقای جنوبی COSATU  

برگردان : مهرگان

 ح.ک.ا.ج وکوساتونیاز همیشگی به محافظت در برابر تلاش برای ایجاد شکاف بین دو سازمان طبقه کارگر را مورد تایید قرار دادند . هر دو سازمان می دانند که هیچ طبقه دیگری غیراز خود طبقه کارگر نمی تواند منافع عینی کارگران و فقرا را به شکل عالی بیان کند.

1395/03/28

”بازگشت به ماركس“، مضمون ”ماترياليسم تاريخي“ را تحريف مي كند!

 فرهاد عاصمی

البته همان طور كه رفيق سپيداري اشاره دارد، نبايد «خود را حق مطلق و ديگران را ”كفر“ مطلق تلقي كنيم» (ص ١٤)، اما بايد در ارزيابي از ”نو“، هميشه اسلوب شناخت ”ماترياليست تاريخي“ از پديده هاي ”نو“ را كه با پرسشِ «به سود كيست؟» عجين شده است، در نظرم گيريم و رابطه ديالكتيكي آن را با شرايط نبرد طبقاتي در جامعه مورد توجه قرار دهيم.

1395/03/25

برزخ دردناک زحمتکشان

زحمتکشان وکارگران ایران در برزخ دردناکی به سر می برند . هر روز ده ها واحد بحران زده تولیدی به تعطیلی کشیده می شود و ده ها و صد ها بیکار به صف انبوه بیکاران افزوده می شود . بانگ رونق اقتصادی دولت " تدبیر و امید" گوش فلک را کر کرده است و ندای اجرای " اقتصاد مقاومتی" صفحات روزنامه ها ورادیو و تلویزیون را انباشته است . اما در پس این هیاهوی فریبکارانه زندگی میلیون ها کارگر و زحمتکش دود می شود وبه هوا می رود .

1395/03/25

روسپیگری ، معضلی که نادیده گرفته می شود.

وضعیت ۱۰ هزار «تن فروش» در تهران

 ۳۵ درصد متاهلند!

براساس آماری که خانم سلیمی از پرونده های مرکز به دست آورده حدود ۱۰ هزار نفر از زنان پایتخت تن فروش هستند، او می گوید: کار مرکز امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ ما نمی توانیم به زن بگوییم تن فروشی نکن، مشاور مذهبی هم نداریم؛ کار ما کاهش آسیب است، ما تنها می توانیم سرنگ و کاندوم رایگان در اختیار زنان قرار دهیم تا رابطه ایمن تری برقرار کنند

گزارش تکان‌‌دهنده وزیر کشور از آسیب‌های اجتماعی در صحن علنی مجلس

امروز حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با 3 میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود 2700 محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود...وی به معضل بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: امروز 3 میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از 60 درصد بیکاری در آن متمرکز است.

1395/03/25

حل بحران اجتماعی محیط زیست بوسیله " دموکراسی " بازار

امیر حسینی

عامل اصلی بحران محیط زیست سرمایه داری است. به گفته اوه مورالس یا سرمایه داری می میرد یا  مادر طبیعت . ویژگی عمده اقتصاد سرمایه داری تمرکز منابع طبیعی , نیروی کار و ابزار تولید در دست اقلیتی کوچک است. رقابت , به شرکتهای سرمایه داری اجازه نمی دهد که توجهی به مردم و منابع طبیعی داشته باشند

1395/03/25

جاه طلبی های اردوغان

شهریار قاسمی

رئیس جمهور ترکیه اردوغان در شرایط فعلی بیشتر نگران تقویت و تثبیت رژيم است تا مبارزه با کردها . در حال حاضر نمایندگان مجلس حامی کردها سد راه اردوغان برای رسیدن به اهدافش می باشند.

شماره 852  

1395/03/19

دیدار با آرش

مقدمه ای بر شناخت آرش کمانگیر سیاوش کسرایی

رحمان هاتفی

لازم دیدیم در این هنگامه تفسیر ها وتوجیه ها ، هواداری ها و نامهربانی ها ، حزبی خواندن ها و دربند بودن ها و رسالت روشنفکر ها و نقش اسطوره ها و واقعیت و تاریخ وده ها موضوع دیگری که در این گفته ها باز تاب یافت  ، بار دیگر به انتشار دو باره مقدمه رفیق زنده یاد رحمان هاتفی بر آرش کمانگیر رفیق سیاوش کسرایی بپردازیم . گمان می کنیم برای هر دو سویه ماجرا نکات بکری برای توجه و شناخت بیشتر از منظومه آرش کمانگیر داشته باشد

1395/03/18

کارل مارکس و کار سیاسی

مارکس و انگلس در مورد آنهایی که اندیشه‌های انقلابی این دو دانشمند را به‌ظاهر می‌پذیرند و انکارناپذیر می‌دانند ولی از کاربرد آنها سر باز می‌زنند، چنین می‌گویند: “اینها همان‌هایی‌اند که با تظاهر به فعالیت خستگی‌ناپذیر، نه‌فقط خودشان کاری نمی‌کنند، بلکه سعی می‌کنند از انجام هر کاری جلوگیری کنند و فقط حرف می‌زنند؛

1395/03/16

حزب کمونیست برزیل :

 سیاست خارجی دولت موقت یکپارچگی امریکای لاتین را تهدید می کند

برگردان : مهرگان

دوشنبه جاری ،   30ماه می ، حزب کمونیست برزیل بیانیه کمیسیون سیاسی ملی خودرا در محکومیت "سیاست خارجی خود خوانده "دولت کودتایی برزیل که  "سیاست خارجی مطیع نسبت به امپریالیسم امریکا و قدرت های امپریالیستی اتحادیه اروپا و تحقیر وجدایی از امریکای لاتین ، کارائیب و افریقا" را احیا می کند منتشر کرد.  

1395/03/12

که به حزب پدرم باد درود

 پرواز 1000مین شماره نامه مردم در آسمان استبداد ولایی

1395/03/12

حزب کمونیست یونان ، درباره تحولات در برزیل

 مردم باید خودرا از وضعیت دشوار مدیریت بورژوازی رها سازند

برگردان : هاتف رحمانی

در صورتی که تنها به بررسی سطح رخ داد ها و اتهام های مختلف بپردازیم نتیجه گیری خیلی آسان نیست . از یک سو ، آن هایی که رئیس جمهور را به خاطر فاسد بودن محکوم می کنند خودشان تا خرخره غرق در رسوایی ها هستند.

شماره 851  

1395/03/10

یادوارهٴ رفیق پوری سلطانی )۱۳۹۴-۱۳۱۰( استوره‌ها هرگز نمی‌میرند

شهر آرام ساری، جوش و خروشی از این‌گونه سهمگین را هرگز به‌خود ندیده بود: استورهٴ ایستادگی و پایداری آمده بود که همهٴ دانش و مهر زنانه‌اش را در پای آموزش و پرورش ساری بریزد و چنین نیز هم کرده بود، اما شهر سیاست‌زده را هم- به‌گفتهٴ دشمنان حزبش- به “آشوب کشیده بود.

1395/03/10

بیانیه دفتر رسانه ای حزب کمونیست یونان در باره موافقت نامه گروه اروپا

برگردان : مهرگان

گیوتین قانون برای سامانه امنیتی - اجتماعی ، افزایش شیب وضع مالیات ، خصوصی سازی ها ، واگذار کردن وام های سرخ به " صندوق ها" ،سازوکار تکمیلی موافقت نامه – احتمال ، آخرین قانون های ضد مردمیِ "آخرین چرخش دشوار" ی نبودند که دولت به مردم وعده می داد

1395/03/10

سوء استفاده از نام و آرم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

به اطلاع عموم همکاران زحمتکش شرکت واحد و کوشندگان و فعالان کارگری می رساند، فردی به نام مازیار گیلانی نژاد با استفاده از نام و آرم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تحت عنوان خبرنگار پیام سندیکا و چاپ نشریه یی به نام «پیام سندیکا» که مدعی است نشریه سندیکاهای کارگری ایران است، در سالهای اخیر اقدام به شخصیت پردازی و چهره سازی برای خویش کرده است.

1395/03/07

وایمار اسرائیلی : می تواند در اینجا اتفاق افتد

یوری اونری –برگردان : هاتف رحمانی

ژترال گولان به مقایسه اسرائیل با المان نازی متهم شده است. چنین چیزی نیست . خواندن دقیق متن سخنرانی او نشان می دهد که او رخ داد های اسرائیل را با حوادثی که منجر به از هم پاشیدگی جمهوری وایمار شد مقایسه می کند . و آن مقایسه ای معتبر است .

چیزهایی که در اسرائیل رخ می دهند ، به ویژه از زمان آخرین انتخابات ، همانندی ترسناکی با این رخ داد ها دارند .

1395/03/05

حاکمان جمهوری اسلامی درمیدان جنگ فضای مجازی

م . چابکی

اما آنچه واقعیت عینی نشان می دهد با تلاش نیروهای مترقی ارزش های فضای مجازی با پس زدن ارتجاع وعقب افتادن اسلام سیاسی چه از نوع توحش داعشی و چه از نوع اسلام  آمریکائی برخلاف گفته "رهبرفقیه" افسران گمنام دینی " مورد پسند " جمهوری اسلامی دیگر نمی توانند " سرنوشت نبرد " نرم  را در فضای مجازی تغییر دهند

1395/03/02

«اقتصادِ مقاومتی»، سمت‌گیریِ اقتصادی‌اجتماعیِ حاکمیت و مبارزه برای عدالتِ اجتماعی

مردم میهن ما به‌طور مشخص مطالباتِ واقعی‌شان ازجمله و به‌ویژه بهبودِ وضعیت اقتصادی و ارتقایِ سطح زندگی را به‌شکل‌های مختلف، بیان کرده‌اند. مبارزه برای تأمین و تضمین این خواست‌های به‌حق و بدیهی نمی‌تواند و نباید مبارزه‌یی فرعی قلمداد شود و زیر ‌نام "اهمیتِ توسعهٔ سیاسی" بدان بی‌توجه ماند. تلفیقِ مبارزه برای عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، در این مرحله، از ضروریات قلمداد می‌گردد. ازاین‌روی، مبارزه برضدِ آزادسازیِ اقتصادی و حرکت به سمت برقراریِ عدالت اجتماعی، از اولویتِ های پیکار کنونی جنبش مردمی در عقب ‌نشاندن استبداد و رژیم ولایت‌فقیه است.

1395/03/02

بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست یونان در باره همایش حزب های کمونیست و کارگری کشورهای بالکان

برگردان : مهرگان

رخ داد های بالکاه در همایش مورد بحث قرار گرفتند ، رخ داد هایی که در چارچوب رقابت بین امپریالیستی رخ می دهند و برای خلق هایی که موضوع بزنامه های طبقه های بورژوا هستند خطر ناک است .

بسیاری از سخن گویان حمله به راه افتاده شده از سوی بورژوازی و اتحادیه اروپا علیه حقوق و دست آورد های طبقه کارگر و دیگر لایه های مردمی را مورد توجه قرار دادند.

1395/03/02

اگر امریکا سربازان خود را خارج کند کمونیست ها در دولت فیلیپین شرکت می کنند. 

برگردان : آرش وجدانی

حزب کمونیست فیلیپین  دیروز از پیشنهاد چهار پست کابینه رودریگو دوترت رئیس جمهور منتخب به کمونیست ها استقبال کرد – در شرایطی که سربازان امریکایی کشور را ترک کنند.

1395/03/02

 جناح راست ونزوئلا خواهان کودتای نظامی است

برگردان : هاتف رحمانی

اپوزیسیون جناح راست ونزوئلا دیروز در راس یک راه پیمایی ضد دولتی خواهان کودتای نظامی علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست شد .

هنریک کاپریلس رهبر حزب عدالت نخست ، یکی از سران برجسته در میزگرد اتحاد دموکراتیک ، اتحادی که اکنون بر مجلس تسلط دارد ، به ژنرال ها گفت " تانک ها و هواپیماهای جنگی" را آماده کنند

ادامه ...

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
اشتراك در خبر نامه نویدنو

نشانی پست الکترونیک: