نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

آرشیو

  جستجو در نوید نو

نوید نو در

مجله محیط زیست

شماره دوم

شماره اول

کتابخانه

کتاب جدید

نگاهی به شاه ، برائت نامه امریکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حزب توده ایران و انتخابات 1388

تاملاتی پیرامون علم ودین

احمد جواهریان

ادامه ...

ادامه ...

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-09-28

شماره 866  

1395/07/07

از سفسطه تا ماکیاولیسم - سیر و سیاحتی در سایت "توده ای ها" و عملکرد مسئول آن

س. سیاوش

می گویند که ملاک ارزیابی کارنامه افراد سیاسی نه مدعیات آنها بلکه عملکرد آنها در دوره های گوناگون است. آقای عاصمی خوب بود روشن می کرد که در دورانی که "راه تودۀ" دورۀ دوم با وجود مخالفت روشن رهبری حزب و رفیق خاوری با وظیفه حمله مرتب به حزب تودۀ ایران و ارگان های آن، با سردبیری او و کمک و همکاری نزدیک علی خدایی منشتر می شد کدامیک از اصول نامبرده در بالا را دنبال می کرد؟

1395/07/07

فریب کاری "کلاه سفید ها" و جنگ اطلاعات علیه سوریه

ریک استرلینگ – برگردان : هاتف رحمانی

"کلاه سفید ها"، که بعنوان" دفاع مدنی سوریه" نیز معروف است، با جیمز لمسوری یک مقاطعه کار نظامی بریتانیایی ، با دادن برخی آموزش های نجات به سوری ها در ترکیه آغاز شد . تامین مالی (برنامه)از سوی امریکا و بریتانیا صورت گرفت . آن ها نام خود را از دفاع غیر نظامی واقعی سوریه گرفتند. "کلاه سفید ها" در غرب بعنوان داوطلبان غیر نظامی که کارهای نجات انجام می دهند معرفی شدند.

1395/07/07

75 سالگی عمر پرثمر

محمد چابکی

تاریخ 75 ساله حزب توده ایران کهن‌ترین سازمان سیاسی میهن ما، و تاریخ پیکار پرشور ده‌ها هزار تن مبارزانی است که با ده مهر 1320آغاز می گردد و خواست و تقلای این حزب   از میان برداشتن استثمار، بی عدالتی، عقب‌ماندگی اجتماعی و اقتصادی، و همچنین نابودی استبداد و نیز راه گشایی به سمت برپایی ایرانی آزاد و آباد می باشد.

1395/07/07

آسیب شناسی روند انقلاب در ایران

علی جباری (آذرنگ)

برقراری آزادی مطبوعات و آزادیهای سیاسی در کشور به عنوان عامل اثربخش و زمینه ساز پیشگیری و برچیدن فساد اقتصادی، مالی و اداری، پیش شرط نخست رشد صنعتی و اقتصادی کشور است و بدون تأمین آن، با هیچ سرمایه ی کلان خارجی نیز، نمی توان به هدف رشد پرتوان اقتصادی رسید.   

1395/07/03

حزب کمونیست بریتانیا : استقبال از پیروزی کوربین

برگردان : هاتف رحمانی

اولویت های عمده برای کل جنبش اکنون باید به چالش کشیدن سیاست های طبقه حاکم، مطرح کردن یک بدیل روشن و ایجاد شرایطی باشد که در آن دولت توری (محافظه کار) دراولین فرصت ممکن  از قدرت بر کنار شود .  

از این رو حزب کمونیست بر ازیاد نوعی از کارزار فوق پارلمانی و سندیکایی  که زمینه را برای پیروزی کوربین در دو انتخابات اماده کرداصرار دارد .

1395/07/02

خصوصی سازی در آموزش وپرورش به چه قیمت؟

محمد علی رجایی بروجنی

آنهابا سیاست گذاری های خلاف اصل سی ام (30) قانون اساسی -که میگوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.- مسبب طبقاتی شدن آموزش وپرورش بودند که از یک طرف با کاهش امکانات و توجه به مدارس دولتی موجب گسترش بی عدالتی، تقسیم نابرابر امکانات و محروم شدن بسیاری از فرزندان طبقات میانه وپایین جامعه از امکانات بالقوه دولتی در آموزش وپرورش شدند.

1395/07/01

نقش فزاینده و مخرب سپاه و نیروهای سرکوبگر

 در حیات سیاسی-اقتصادی ایران

واقعیت این است که، فرماندهان سپاه امروز، در کنار دیگر سران رژیم ولایت‌فقیه، بخشی بزرگ از کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، منافع طبقاتی این نیرو با منافع اکثریت قاطع مردم میهن ما خصوصاً  کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه در تضادی حاد قرار دارد. درک این اصل ازآنجا اهمیت دارد که نشان می‌دهد ماهیتِ طبقاتی این رژیم آن‌چنان است که نمی‌توان به استحاله‌پذیری‌اش و حرکت کردن آن به سمت به‌رسمیت شناختنِ حقوق مردم امیدی بست.

1395/07/01

آزادسازیِ اقتصادی و تأمین امنیتِ سرمایه با نیروی کارِ ارزان

یورش رژیم ضد ملی ولایتِ فقیه به منافعِ طبقاتی کارگران کشورمان، نیازمند اتحادِ عمل گستردهٔ جنبش سندیکایی موجود و متشکل کردن کارگران در مبارزه‌یی پیگیر با برنامه‌های اقتصادیِ رژیم در جهت "آزادسازیِ" اقتصاد است. با سازمان‌دهیِ سندیکاهای مستقل کارگری و مبارزه‌یی منسجم، اجرایِ سیاست‌های ضد ملی رژیم را می‌توان عقیم گذاشت.

1395/07/01

سخنرانی رائول کاسترو رز در هفدهمین همایش جنبش عدم تعهد

برگردان : هاتف رحمانی

ما تمایل خودرا به جذب کردن دولت ایالات متحده به یک رابطه متمدنانه مورد تاکید قرار می دهیم ، اما کوبا هرگز نه هیچ یک از اصول خود را انکار خواهد کرد ونه بر سرحق حاکمیت و استقلال خود مصالحه خواهدنمود. کوبا دفاع از ایده آل های انقلابی و ضد امپریالیستی خود یا حمایت از خود مختاری تمام خلق ها را متوقف نخواهد کرد .

1395/07/01

نقد و بررسی کتاب تاریخ رقی خواهی ایرانیان نوشته ی ملیحه بصیر -

 قسمت چهارم

صادق شکیب

بخش یازدهم با نگرشی علمی به چگونگی نفوذ آمریکا به میهنمان آغاز می شود . و از مخالفت های دولت های روسیه و انگلیس با آمریکا در عرصه شطرنج سیاست ایران گفته می شود و این که چطور خیل عظیمی از افراد ترقی خواه کشورمان فریب مکر و حیله های امریکا گشته  گول ظاهر فریبنده آن را می خورند . تا جایی که دولت امپریالیستی آمریکا را کشوری طرفدار آزادی و استقلال تصور می کنند .

شماره 865  

1395/06/26

منطق سرمایه‌داری نولیبرال

برابهات پاتنایک

سرمایه‌داری، نظامی “خودبه‌خودی “است، به این معنا که نیروی محرّک آن متکی به برخی گرایش‌های ذاتی آن است، از قبیل کالایی کردن هر چیز، از بین بردن تولید پیشاسرمایه‌داری، و روند تمرکز سرمایه. این پرسش پیش می‌آید که: نقش دولت در این حرکت خودبه‌خودی سرمایه‌داری چیست؟ به طور کلی، دولت در یک جامعهٔ سرمایه‌داری موانع را از سر راه گرایش‌های درونی و ذاتی سرمایه‌داری برمی‌دارد، و پیش بردن و ادامهٔ این گرایش‌ها را شتاب می‌بخشد

1395/06/26

هند با بزرگترین اعتصاب عمومی جهان تاریخ کارگررا ساخت

ویجی پراشاد- برگردان : هاتف رحمانی

رسانه های خبری شرکتی – که دوست دار اعتصاب نیستند- گزارش کردند که تعداد اعتصاب کننده ها فراتر ازمرز  150 میلیون کارگر برآورد شده است. تعدادی از روزنامه ها مطرح کردند که 180میلیون کارگر هندی دست از کار کشیدند. اگر این درست باشد ، پس این بزرگترین اعتصاب عمومی گزارش شده در تاریخ است .

1395/06/26

حزب کمونیست آرژانتین کودتا در برزیل را محکوم می کند.

برگردان : آرش وجدانی

پاتریسیو اچه گارای رئیس حزب کمونیست آرژانتین ، در بیانیه مطبوعاتی همبستگی حزب خود را با مردم برزیل اعلام ، ودر عین حال برکناری دیلما روسف را محکوم کرد . او تهدید تحمیل شده از سوی کودتا علیه دموکراسی برزیلی  را خاطر نشان کرد چون بازیگران کودتا همان کسانی هستند که نهادهای دموکراتیک کشور باید از دست آن ها حفظ شود .

1395/06/26

حزب کمونیست المان :" ما در کشوری بی قانون زندگی می کنیم "

برگردان : هاتف رحمانی

روز سه شنبه ، دهم سپتامبر، 250 عضو و دوستان حزب کمونیست المان (DKP) در کارلسروهه ، محل استقرار دادگاه قانون اساسی دست به اعتراض زدند ، و خواستار رفع ممنوعیت حزب کمونیست المان KPD  [1]شدند ، که 60 سال پیش ، دادگاه قانون اساسی آن را به خاطر به رسمیت شناختن مقاومت علیه تجدید تسلیحات جمهوری فدرال برنامه ریزی شده از سوی کنراد آدنائر صدر اعظم المان ممنوع کرد.

1395/06/23

نگاهی به شاه ، برائت نامه امریکا،

 نقدی بر کتاب عباس میلانی -بخش پایانی -5

کامران پور صفر 

کتاب نگاهی به شاه نمونه واضحی از انحطاط در تاریخ نویسی  است و به اغلب آن مسائل و مباحثی که در هر تاریخ نویسی علمی و اجتماعی مورد توجه مورخان است ، اعتنائی ندارد . این کتاب یک شرح حال نویسی ماجرائی و شبه سینمائی و بدور از تاثیرات عینی طبقات اجتماعی و گروه های سیاسی و نیروهای متعلق به گذشته در اوضاع و احوال جدید و فاقد هرگونه ارزیابی انتقادی از تاثیرات استعمار و ارتجاع و امپریالیسم در اوضاع و احوال ایران است

نسخه کامل را به شکل PDF از اینجا دریافت کنید

1395/06/23

مار در آستین پرورش ندهید !

ریجانه کارولینا هوئولر- برگردان : هاتف رحمانی

تاریخ حزب کارگران برزیل داستانی هشدار دهنده برای حزب های چپ همه جا است .

لولای جدید برای اولین بار در سال 2002، زمانی که بعنوان رئیس جمهور برگزیده شد به نمایش در آمد. او نامه "صلح وعشق" خود را "به مردم برزیل" منتشر کرد: برهان قطعی تمایل جدید حزب کارگر به مثابه مدیران سرمایه داری برزیلی ، دست یابی به سازش اجتماعی در عین حفظ منافع طبقه های سرمایه دار . 

1395/06/23

براندازی نرم با نام رمز" نجات ملی " دربرزبل

م . چابکی

برخی از مجریان این اقدامات، پیشتر متحدان دولت بودند. سومین فرد در دولت برزیل (پس از روسف و تمر) "ادواردو کانا"می‌باشد؛ پروتستانی متعصب که رئیس سنا نیز هست. وی در حالی پیشگام استیضاح روسف بوده که خود سال گذشته میلیونها دلار رشوه را در حساب‌های بانکی سوئیس‌ داشت

1395/06/23

روسف برزیل با کودتا کنار گذاشته شد

جان کاتالینوتو- برگردان : آرش وجدانی

کودتای پارلمانی در برزیل و تمام امریکای لاتین ، که نقش برزیل در آن  بسیار مهم است امپریالیسم امریکا را نیزتقویت می کند. این مانور با حمایت واشنگتن به اجرا در آمد و از قبل دعای خیر سیاست مدار ها  و وال استریت را کسب کرده بود – همان طور که درنوشتارهای بسیارمجله فوربس هوادار سرمایه داری منتشر شده در سال جاری حمله به روسف رامی توان مشاهده کرد. 

1395/06/23

آیا اسرائیل خواهان جنگ داخلی فلسطینی است ؟

رمزی بارود - برگردان : هاتف رحمانی

انشعاب در داخل جامعه فلسطینی به سطح بی سابقه ای رسیده است . به مانع اصلی در مسیر هر راهبرد متحدی برای پایان دادن به اشغال قاهرانه اسرائیل یا صف آرایی فلسطینی ها پشت هدف واحدی تبدیل شده است .

آویگدر لیبرمن وزیر دفاع به تازگی منصوب شده ، ناسیونالیست افراطی ، این را به خوبی درک می کند.

1395/06/23

بولیوی برنامه های سواد آموزی به 36 زبان بومی را آماده می کند 

از زمان ریاست جمهوری اوو مورالس بیسوادی از 13.3 درصد به 2.9 درصد ، پایین ترین نرخ بیسوادی در تاریخ بولیوی کاهش یافته است .

شماره 864  

1395/06/18

حکومت ظلم، دروغ و جنایت!

امروز اگر کسی هنوز شک و شُبهه‌یی دربارهٔ ماهیت حاکمیت فقها در ایران دارد، دیگر باید برایش روشن شده باشد که اساس رژیم کنونی در ایران بر پایهٔ ظلمِ گسترده بر ضد اکثریت جامعه، دروغ‌پردازیِ رهبران آن برای فریب مردم و ”سفید نشان دادن سیاه“ و سرکوبِ خشن و جنایت بر ضد شهروندان در ابعاد گسترده، استوار است. ما سال‌هاست که بر این امر تأکید داشته‌ایم و رویدادهای ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز بار دیگر این نظر را تأیید می‌کند که، رژیم ولایت‌فقیه استحاله‌پذیر نیست.

1395/06/18

نگاهی به شاه ، برائت نامه امریکا،

 نقدی بر کتاب عباس میلانی -4

کامران پور صفر

آری حزب توده کوشش بسیار داشت که دکتر مصدق را ازهمکاری و همراهی های خود مطمئن کند وامکانات پنهان و آشکارخود را بارها درحمایت ازدولت دکترمصدق بکارگرفت وآن اشتباهات اولیه را که سبب دوری جنبش ملی و فاصله با آن شده بود،ترک کرده وبه حامیان دولت مصدق پیوسته بود اما با همه این احوال ، دکترمصدق بنا به ملاحظات دیگری – جدا ازآنچه که مخالفان حزب توده می گویند – ازهرگونه رویکردی به این حزب خودداری نمودوتا پایان ، همان رفتاری را داشت که درآغازاعلام کرده بود.

1395/06/18

تئوری لنینی امپریالیسمراهنمای مبارزه کمونیست ها

گیورگوس مارینوس- هاتف رحمانی

وظیفه دائمی کمونیست ها مطالعه پیشرفت های سامانه امپریالیستی سرمایه داری ، و اجزا آن ، کشورهای سرمایه داری ،ارزیابی دقیق از جایگاهی که هر کشور در سامانه امپریالیستی دارد ، در راستای آن که صورت بندی راهکار و راهبردهای انقلابی بر داده های عینی واقعی بنا شود که تاکید نماید که عصر ما عصر گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم است حزب های کمونیست مزیت عمده ای دارند ، آن ها آثار بی مانند مارکس انگلس لنین را در دست دارند و با جهان بینی مارکسیستی لنینیستی هدایت می شوند.  

1395/06/18

نژادپرستی ، تبعیض جنسی بازی های المپیک را لکه دار می کند

مونیکا مورهد- برگردان : هاتف رحمانی

من هرگز بازی های المپیک تابستانی 1968شهرمکزیکو را فراموش نمی کنم که تامی اسمیت و جان کارلوس قهرمان های دو میدانی ، در آن المپیک به ترتیب مدال های طلا وبرنزرا در 200 دو  متر سرعت کسب کردند ،و اعتراضی قهرمانانه علیه سرکوب نژادی سیاه پوست ها در امریکا را به نمایش گذاشتند

ادامه ...

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
اشتراك در خبر نامه نویدنو

نشانی پست الکترونیک: