نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

آرشیو

  جستجو در نوید نو

نوید نو در

مجله محیط زیست

مجله محیط زیست تلاشی برای هم اندیشی - جهانی فکر کنیم ، محلی عمل کنیم شماره سوم

شماره دوم

شماره اول

کتابخانه

فراخوان انجمن مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایران

کتاب جدید

نگاهی به شاه ، برائت نامه امریکا

 

 

 

انقلاب اکتبر و «سوسیالیسم» خرده بورژوایی 
پاسخ به مصاحبه ی دکتر محمد مالجو با اخبار روز

دکتر ناصر زرافشان

«شبا گریه کُنوم، روزا بخندُوم/که تا دشمن ندونه سرِ دردُم»
احمدزاده و حکایتی که آن شب گفت تا مکتوب شود 

ادامه ...

ادامه ...

 

 

1396-12-25

شماره  941                  24 اسفند ماه1396

جامعه در حال زوال نیست، این «نظام» ولایی است که به سوی زوال می‌رود!

 •  در فضای اجتماعی و سیاسی امروز کشور و متأثر از تظاهرات اعتراضی مردم در دی‌ماه ۹۶، تحلیل‌ها و توصیه‌های همیشه دراشتباه راجع به امکان انجام تغییر به‌وسیلهٔ دولت "تدبیر و امید" یا هراس‌انگیزی‌هایی کاملاً بی‌جا به‌وسیلهٔ امثال تاج‌زاده‌ها و زیباکلام‌ها، تا حد زیادی به‌حاشیه رانده شده‌اند و موضوعیت‌شان را از دست داده‌اند.

گریزان از متن ، درگیر حاشیه در جهت توجیه رفورمیسم

(پاسخ به نقد "امید" بر سند "هفتاد و شش سال سیر تکاملی ...." )

نویدنو

 • جالب است که نویسنده در حالی استفاده از عبارت روحانیت حاکم و اسلام گرایان حاکم به دلیل ناروشن بودن مفهوم طبقاتی آن (که اتفاقاً در این مورد به صورت روشن در سند توضیح داده شده است) را  مورد ایراد قرار می دهد که هیچ علاقه ای به  روشن کردن ماهیت طبقاتی "دولت تدبیر و امید حسن روحانی" از خود نشان نمی دهد. گویا این عبارت بازتاب دهنده  جهت گیری طبقاتی معینی هست و نیازی به توضیح ندارد.

گزارش هیئت سیاسی به نشست کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران بهمن‌ماه ۱۳۹۶ بخش نخست گزارش دربارۀ ایران

 • شرکت نسل جوان و دانشجویان در این اعتراض‌ها که تعیین‌کننده بوده است، علاوه بر تحسین‌برانگیز بودن نقش جنبش دانشجویی و جوانان ایران در رویدادهای سیاسی مهم کشور، نشانگر معضلی جدی است که در اعتراض عظیم سال ۸۸ نیز شاهد آن بودیم. تجربه تاریخی در میهن ما و در دیگر کشورهای جهان نشان داده است تنها با اعتراض‌های خیابانی و بدون فلج کردن چرخ‌های اقتصادی- سیاسی و ارائهٔ جایگزینی مردمی و دموکراتیک نمی‌توان رژیم‌های استبدادی را به عقب‌نشینی واداشت و به شکست کشاند.

پيام شـاد باش

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت  عید نوروز 1397

 • به باور پیشینیان ما، نوروز جشن رسـتاخيز طبعيت و نو ســازی زندگانی، روز سـرآغاز کار و فعـاليت، زايش و رويش است، نوروز پايان فصل کرختی ها و خاموشی ها و نويد دهندهء شـگفتن ها و نوشـدن ها اسـت. نوروز، روز مبارزه با پلیدی ها و زشتی ها است.

دبیراول کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری خلق دونتسک:

 زنان پر ارزش وگرانقدر و مهربان 8  مارس شما خجسته باد.

ناهید مذکوری

 • زنان ما دوشادوش مردان سرزمینمان 4 سال است که بی وقفه پایه های ساختاری دولتی را بوجود آورده و در امر سازندگی آن می کوشند .ما می دانیم که جمهوری جوان ما بدون دفاع زنان – مادران- و مادر بزرگ هایمان نمی توانست شکل گرفته و قدرتمند گردد. مردان این کشور بوجود شما افتخار می نمایند وبرای نقش فعالتان در کشور ارزش زیادی قائلند.

زنان کمونیست :" نه به بهره کشی ، ارتجاع گرایی و سوءاستفاده جنسی" 

برگردان : هاتف رحمانی 

 • زنان کمونیست به مبارزه علیه سرمایه داری ، که سبب ساعت های طولانی کار ، استثمار مضاعف با شرایط کاری منعطف و استخدام موقت ، نقش ثانوی برای زنان در زندگی اجتماعی ، سبب هر نوع خشونت در خانه و در جامعه است فرا می خوانند. زنان کمونیست به بهره کشی از کار ، بدن و زندگی ما ، علیه جامعه گوش به فرمانی که برای ایجاد آن تلاش می کنند نه می گویند. 

کوبش قلب توست ،

رحمان

 •  باز دست و دلم با من نیست

  کوبش قلب تو است

  از این دهلیز می گذرد،

  خون به مغزِ سحرگاه می رسد

گفتگوي مارکس و باکونين درباره ي آنارشيسم

نوشته : موريس کرانستون -ترجمه : محمد باي بوردي

مجله بامشاد ، شماره 1 ، شنبه 26 خرداد 1358

 • مارکس _ من هرگز سوسياليسم را بدون آزادي تاييد نمي کنم .

 • باکونين _ ولي مارکس عزيز تو اين کار را کرده اي ، زيرا خواهان ديکتاتوري رنجبران هستي .

 • مارکس _ ديکتاتوري رنجبران نيز جزيي از فرآيند آزاد سازيست .

شماره  940                  17 اسفند ماه1396

حزب تودهٔ ایران، سرکوب خشن گردهماییِ زنان به‌مناسبت روز جهانی زن در تهران را به‌شدت محکوم می‌کند!

 •  اما واقعیت در اساس، حساسیت، ترس و حقارت رژیم و رهبرانش نسبت به حضور زنان به‌مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، و اعتراض مدنی و طبیعی و برحق آنان به سیاست‌های زن‌ستیزانهٔ رژیم است

ریشه های روز جهانی زن

ماری دیویس – برگردان : هاتف رحمانی

 • در طی بیست سال گذشته هزاران زن در سراسر جهان گرامی داشت روز جهانی زن را آغاز کرده اند. اما شیوه ای که این روز گرامی داشته می شود اغلب شباهت اندکی به هدف و خاستگاه های اصلی روز زن را با خود حمل می کند .

اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت روز جهانی زن!

 • پیروز باد مبارزهٔ زنان آگاه و دلیر میهن بر ضد سرکوب ضدانسانی و خشن حقوق‌شان، برای دستیابی به برابری جنسیتی، و رهایی از زنجیرهای اندیشه‌های قرون‌وسطایی رژیم ولایت فقیه!

بیانیه هیئت رئیسه کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه : 

 هیستری درانتخابات روسیه را باید متوقف وبه حالت عادی برگرداند

برگردان : م.چابکی

 • در هفته های گذشته برنامه ریزان وتحلیل گران سیل اتهامات ساختگی و غیرقابل قبول را به سوی حزب روانه ساختند. این برنامه ریزان و تحلیل گران با دسترسی به امکانات تلویزیون های فدرال و با استفاده از تبلیغ کنندگان دولتی به طور مستقیم و با نقض آشکار قانون ،تصویری منفی از بزرگترین حزب سیاسی مخالف و متحدان او را نشان می دهند.

باز هم لنین؛ دوباره "انقلاب اکتبر"

 دکتر ناصر زرافشان

 • من از مالجوی عزیز به سهم خود سپاسگزارم که از اظهارنظر پیشین خود دربارۀ «کودتایی که بلشویک‌ها بر ضد دولت گرنسکی کردند» با توضیحات نسبتاً تفصیلی رفع ابهام کرد تا هم ماهیت بسیاری از کسان دیگری که از «کودتای بلشویک‌ها» نام برده‌اند بر ملا شود، و هم تصویر و فضای بحث روشن‌تر شود.

بیانیه اجلاس کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه-متحد

 •  گزارش در خصوص خطر هجوم ترکیه به عفرین هشدار داده و آن را در سیاق تلاش های آمریکا برای تجزیه سوریه و سنگ اندازی در برابر تلاش های مسالمت آمیز برای پایان دادن به بحران سوریه دانست و خواستار همبستگی همه نیروها و جریانها وبا تمامی امکانات موجود ومقاومت در برابر این هجوم گردید.

شماره  939                  8 اسفند ماه1396

در غوطه شرقی چه اتفاقی می افتد ؟- بخش آخر

برگردان : هاتف رحمانی

 • این حقیقت که "مخالفان" بعنوان منبع خبری برای وقایع غوطه شرقی مورد استفاده قرار می گیرند رسانه های غربی را به ابزاری برای هدف های سیاسی این گروه ها تبدیل کرده است . عزمی ان چنان قوی که اندکی پس ازآن که وایت هلمتز اعلام کرد که "غوطه شرقی صربرنیکای دیگری است " مقایسه غوطه شرقی با صربرنیکا به یک اپیدمی در میان روزنامه ها و تلویزیون های غربی تبدیل شده است که گاردین بریتانیا مورد نخست آن بود .

کارگران بازداشت شده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز باید بی قید وشرط آزاد شوند !

 • آنان تامین امنیت شغلی  و پرداخت مزد خود را طلب می کنند. یورش شبانه ماموران امنیتی به  خانه های کارگران و بازداشت آنها در برابر چشمان خانواده هایشان سرشت ضد مردمی و کارگر ستیز رژیم ولایت فقیه را بسی بیش از گذشته برای توده های کارگر آشکار می سازد.

آقای خامنه‌ای شما و حاکمیت فاجعه‌بار ولایت فقیه ضدِ انقلاب هستید!

 • در پاسخ به ولی فقیه رژیم باید گفت که تعریف ضد انقلاب روشن است. ضد انقلاب آن نیرویی است که انقلاب را از مسیر شعارهای اساسی آن برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی منحرف کرده و حاکمیت استبدادی و قرون‌وسطایی ولایت فقیه را به مردم ما تحمیل کرده است.

در غوطه شرقی چه اتفاقی می افتد ؟- بخش اول

برگردان : هاتف رحمانی

 • تلاش می شود عملیات جاری ارتش سوریه در غوطه شرقی در حومه دمشق که با حمایت کامل روسیه به اجرا در آمده است ، از طریق کارزار گسترده رسانه ای متوقف شود، چون اوضاع نظامی علیه نیروهای مسلحی است که از سوی کشورهای در گیر در جنگ نیابتی علیه سوریه در راستای تغییر رژیم در کشور حمایت می شوند.

یک یاد داشت بر مصاحبه آلن بدیو که توسط لوران ژوفرن انجام شده است .

ع. جمشیدی اشکلک

 •  باید بپذیریم که اهداف ، روشها و تصویر نتایجی که پیش بینی کرده ایم ، قرار نیست ، ضرورتا  بی کم و کاست ، واقع بشوند . ازعقل محض سرچشمه نگرفته اند . هیچ کس ، با انتظار پیروزی صد در صدی ، وارد میدان نبرد نمی شود . مگر اینکه ، طرف مقابل ، از قبل تسلیم شده باشد

چشمانِ خیس باران ،

 رحمان

سروهای کنار خیابان تشنگی را

دوام آوردند

اما نهالهای نورس

  تشنه ،

سیراب نمی شوند از این

باران ،

 پیام نشست کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به مردم ایران

کمیته مرکزی حزب توده ایران نشست چهارم خود پس از کنگره ششم را برگزار و در آن پیامی خطاب به مردم ایران را به تصویب رساند . متن کامل این پیام به شرح زیر است :

 • حزب تودهٔ ایران، همچنان بر این عقیده است که نظام سیاسی کنونی، یعنی ولایت مطلقهٔ فقیه، که نماد روشن و انکارناپذیر دیکتاتوری قرون‌وسطایی در میهن ماست، سد اساسی هرگونه حرکتی به سمت گشایش راه در جامعه در جهت نجات آن از وضعیت دهشتناک کنونی است. بدون حذف کامل رژیم ولایت فقیه نمی‌توان به انجام تغییرات اساسی در جامعه‌مان امید بست.

  پیام نشست کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به همهٔ نیروهای میهن‌دوست و آزادی‌خواه کشور

 • به گمان ما، مهم‌ترین درسی که از اعتراض‌های دلیرانه و ناکام اخیر توده‌ها می‌توان آموخت این واقعیت بود که در نبودِ جایگزینی مردمی و آزادی‌خواه- که برنامه و شعارهایش تبلور خواست‌های اکثریت مردم ما باشد- جنبش اعتراضی توده‌ها در خیابان‌ها نمی‌تواند به‌خودی‌خود رژیم استبدادی کنونی را که امکان‌هایی وسیع در سرکوبگری دارد به عقب‌نشینی وادار کند و شرایط را در جهت انجام تغییرهایی اساسی فراهم کند.

نقدی بر سخنان آقای محمدرضا خاتمی در نشست حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

احسان صالحی

 • آیا اصلاح طلبان حکومتی افراد ترسویی هستند؟ به باور من این گونه نیست، چرا که گفتمان آنها نشان از طبقه ی اجتماعی و عمق اندیشه های ضد طبقه ی مزدبگیر است. آنها در تمام این سالها تنها و تنها در حال چانه زنی با حاکمیت هستند تا بلکه بدون در خطر انداختن موقعییت اجتماعی خود و حاکمیت بتوانند بدون درد سر به حیات شان ادامه بدهند

شماره  938               29بهمن ماه1396

شعار توخالی و عوام فریبانه رفراندوم و ضرورت‌های مبارزه با دیکتاتوری در شرایط مشخص کنونی

همه ما با وضعیتی بسیار پویا روبروییم و مهم‌تر اینکه امکان نقش‌آفرینی مردم در کف جامعه و تأثیرگذاری‌شان بر تحولات از طریق حرکت‌های سیاسی، اعتراض‌های مدنی و به‌ویژه فعالیت‌های صنفی بسیار فزاینده‌تر شده است.

فساد، نیاز ضروری پیاده سازی نئولیبرالیسم

مسعود امیدی

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده و وخامت بار نئولیبرالیسم که منجر به افزایش وحشتناک فاصله طبقاتی و فقر و محرومیت در جامعه گردیده است، تغییر این جهت گیری را به خواست اساسی توده های عظیم کار و زحمت و محرومان جامعه تبدیل کرده است.

کوبای انقلابی بیسوادی را در یک سال شکست داد!

سارا کاتالینوتو- هاتف رحمانی

آگویلرا سخنانش را با اشاره به دفاع فیدل کاسترو در دادگاه 1953 تحت عنوان "تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد" آغاز کرد . او به اسپانیایی گفت :« فیدل برنامه ای را اعلام کرد که دولت جدید باید آن را اجرا می کرد – و یکی از مواد اولیه آن اموزش مردم بود» آگویلرا افزود که پس از پیروزی انقلاب در سال 1959، تدارکات برای چگونه بردن مهارت های بنیادی خواندن و نوشتن به میان خانواده های کشاورز در روستاها، کارگران در کارخانه ها و خانه دارهای شهری و سال خوردگان آغاز شد.  

عمو سام کردها را دوباره بازی می دهد

ساکر- برگردان : هاتف رحمانی

 • آیا ترامپ و ژنرال های او واقعا فکر می کنند که ترکیه، ایران، سوریه و روسیه می توانند سرپرستی امریکا در سوریه را با ماسک "کردستان مستقل" بپذیرند و نسبت به آن بی تفاوت باشند؟

در باب رفراندم

 • نویدنو به زودی ارزیابی مبسوط خود را نسبت به جریان به راه افتاده رفراندم درجامعه طی نوشتاری تقدیم خوانندگان خواهد کرد . اکنون با انتخاب دو نظر منتشر شده در فیس بوک از سوی آقای مسعود امیدی وآقای ایرج شریعت و نوشتارخانم بهکیش در اخبار روز توجه خوانندگان را به نگاه دیگری به موضوع رفراندم جلب می نماید .

1- سخنی در باب رفراندم - مسعود امیدی

2- رفراندوم،سراب آلترناتیو-ایرج شریعت

3- رفراندوم برای تغییر حکومت با چه برنامه راهی؟- منصوره بهکیش

آلن بديو: من پاي فرضيه كمونيسم ايستاده ام

 لوران ژوفرن: فرضيه اي كه هيچ كس ديگر نمي خواهدش

 • پس از چند هزار سال اداره جامعه بر مدار مالکیت خصوصی، سرانجام نظاره‌گر تجربه اشتراکی‌سازی بودیم که هفتاد سال عمرش بود! اصلا تعجب ندارد که این تجربه بسیار کوتاه که اولین بار در سراسر تاریخ در روسیه و چین پیاده شد بلافاصله صورت و قالب پایدارش را نیافت و موقتا شکست خورد. آخر این تجربه یورشی بود به نهادی که چند هزار سال در زمره محرمات بود؛ همه چیز می‌بایست از صفر شروع می‌شد و از هیچ ابداع می‌شد، آن هم بدون الگویی از پیش موجود برای ادامه راه.

جنگ افغانستان، طولانی‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا

نیکولای بابکین(Nikolay Bobkin) ا. م. شیری

 • امروز آمریکایی‌ها حتی در کابل احساس امنیت نمی‌کنند. امواج بزرگ حملات تروریستی شورشیان پایتخت را به لرزه در آورده است. کابل بحدی خطرناک است، که دیپلومات‌ها و سربازان امریکایی از حرکت در راه‌ها منع شده‌اند. ان‌ها مجبورند برای طی دو مایل فاصله فرودگاه تا قرارگاه آمریکا از بالگرد استفاده کنند.

شماره  937               22بهمن ماه1396

اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، به‌مناسبت سی‌و‌نُهمین سالگرد انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۵۷

سی‌و‌نُه سال پس از حاکمیت جمهوری اسلامی: ایران کشوری اسیرِ فقر، محرومیت، ظلم و استبداد دستگاه ضد مردمی و ضد انسانی ولایت فقیه

بر خلاف همه ادعاهای نظریه‌پردازان مذهبی طرفدار خمینی و حتی شماری از نیروهای ملی-مذهبی، انقلاب ایران، نمونهٔ کلاسیکی از انقلاب های اجتماعی در شرایط مشخص رشد سرمایه‌داری در آن مقطع تاریخی ایران بود، انقلابی که در آن، طیفی گسترده از نیروهای اجتماعی، با برداشت‌ها و برنامه‌هایی مختلف شرکت کردند. 

ضرورت دفاع بی قید و شرط از مبارزه زنان

مسعود امیدی

 • آشکار است که زنان به عنوان نیمی از جامعه طی دهه های گذشته به معنای واقعی کلمه در معرض تبعیض جنسیتی و ستم مضاعف و در عین حال در مبارزه ای مداوم برای احقاق حقوق انسانی خود بوده و هزینه های زیادی نیز در این مسیر پرداخت کرده اند.

دست‌های بنفشِ پشتِ پرده‌ی خیزش دی‌ماه 

حمید مافی

 • آیا خیزش دی ۹۶ پس از سرکوب خشن به پایان رسیده است؟ معترضان پس از این از هراس کشته شدن به ضرب گلوله و یا در زندان به خیابان باز نخواهند گشت و این نظامیان یونیفرم به تن و همسان‌های اکتیویست‌نمای آنان‌اند که باردیگر خیابان و عرصه‌ی عمومی را اشغال می‌کنند؟ 

درسی که نباید ازتجربه انقلاب 57 فراموش کرد

نوید شادی

 • سوال مطرح در زمینه شورش های اخیر مردم جان به لب رسیده که بصورت فراگیر همه جامعه را چه اپوزیسیون، اصلاح طلب وحاکمیت را تحت تاثیر قرار داده است، این است که: آیانیروهای سیاسی شرکت کننده در آن،از تجربه انقلاب بهمن درس لازم را گرفته اند یا نه؟

طوفان شورش مردم-3

 نویدنو - طوفان شورشی که سراپای جامعه ایران را در نوردید در رد پای خود همه چیز را تغییر خواهد داد. هیچ چیزی به شیوه سابق خود قادر به ادامه زیست نخواهد بود .

ابوالفضل قدیانی با تقدیر از نامه شجاعانه کروبی :

 راه نجات این مملکت گام‌به‌گام عقب راندن مستبد است

علیرضا علوی تباردر گفتگو با ایران فردا ":باید رادیکال تر شویم

محسن آرمین: اندیشه سیاسی هیچ تقدسی ندارد و می‌تواند تغییر کند

انصاری‌راد: اجبار حجاب نه ضروری است و نه به مصلحت کشور

حميدرضا جلايي‌پور در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح كرد :روياي تعبير نشده سرنگوني‌طلبان

شماره  936               12بهمن ماه1396

به سرکوب و بازداشت کارگران پایان دهید!

کارگران و زحمتکشان از اعتصاب برادران و خواهران کارگر خود در مجتمع نیشکر هفت تپه حمایت کنید !

باید با اتحاد و همبستگی توان جنبش کارگری را تقویت کرده و از منافع صنفی و سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان در مقابله با دیکتاتوری حاکم دفاع نمود و پیوند با گردان های اجتماعی ؛ جنبش زنان و دانشجویان و جوانان را استحکام بخشید.

واپسین شعله ای که برافروخت!

 «یادی ازجلیل محمدقلی زاده و مجله ملا نصرالدین او»

بهروز مطلب زاده

او از همان سال ها، با جدیتی خستگی ناپذیرنوشتن را آغازکرد و قلم اش را به عنوان نیشتری بکار گرفت که وظیفه اصلی آن، رسوا و بر ملا کردن بی محابای چهره سالوسان و عوام فریبان و نیز شکافتن غده های چرکین و متعفن جهل و تعصب و خرافات وعقب ماندگی در جامعه به شدت عقب مانده آن روزگار قفقاز و ماوراء قفقازبود. او عمیقا اعتقاد داشت و همواره به تاکید می گفت :« هدفِ مقدسِ قلم، خوشبختی توده ها و خدمت به آنها است»

 نقش نیروی انقلابی در مبارزات خود جوش زنان علیه حجاب

ناهید مذکوری

جنبش زنان، جنبشی یکدست نیست، نه در دیدگاه‌ها، نگرش و ریشه‌یابی فرودستی زنان، نه در روش‌ها‌ی مبارزه و ارائه‌ی چشم انداز و افق زنان. جنبش زنان تنها مختص به زنان طبقه متوسط و یا برهه خاص زمانی یا اشکال خاص مبارزاتی نیست بلکه جنبشی است عمومی که نمود آن را به اشکال گوناگون می‌توان دید

انتخاب “پوشش”، حق زنان است

نرگس محمدی

مردم در اعتراض به ایستادن زنان روی سکوها و برداشتن شال‌ها برخوردی انجام نمی‌دهند. چون ‌مردم- چه دیندار و چه بی‌دین، چه زن و چه مرد- به این درک و آگاهی رسیده‌اند که داشتن یا نداشتن روسری ملاک دینداری و عفاف نبوده و امر ارزشی قلمداد نمی‌شود و این امر، امری شخصی است. این مسئله به ظاهر ساده، نشان دهنده تغییری عمیق در جامعه ایران است.

بمناست هفتاد و پنجمین سالگشت پیروزی نبرد تاریخی- حماسی استالینگراد

گردآوری و ترجمه: ا. م. شیری

 • در این نبرد ارتش آلمان نازی و متحدان آن به‌منظور فتح شهر استالینگراد در جبهه شرقی و جنوب روسیه به آن یورش بردند. پس از چندین ماه درگیری خونین در دوم فوریه ۱۹۴۳ شکست خوردند و فیلد مارشال فون پاولوس به اتفاق ۲۵۰۰ افسر عالی‌رتبه، از جمله آنها، ۲۴ نفر ژنرال‌ و بیش از صد هزار نفر دیگر به ارتش سرخ انحاد شوروی تسلیم شدند.

ارتش امریکا کجای جهان است ؟ همه جا!

کاترین بستمن و استفانی ساول * – برگردان : هاتف رحمانی

 • کشورهای سراسر جهان یا محل پایگاه های امریکا هستند و یا مراکزی مورد استفاده عملیات ضد ترور ، میزبان سربازان امریکایی به کار گرفته شده در عملیات ضد ترور و هدف حمله های هوایی و پهپاد های امریکایی هستند.

به کجا می رویم؟!

 بیانیه‌ی اتحاد دموکراسی خواهان ایران به مناسبت رخدادهای اعتراضی

 •  ما براین باوریم که سرکوب کردن اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران، به ویژه در شرایط آزاد نبودن فعالیت نیروهای دموکراتیک، به برقراری سلطه‌ی نیروهای ارتجاعی و ضد دموکراتیک در خارج و داخل کشور می‌انجامد که بی‌تردید تأثیری ویرانگر بر آینده‌ی کشورمان به جا خواهد نهاد.

چرا توقف جنگ ها ضروریست؟(۱(

نوشته ی: بریان انو)۲(-برگردان: مینا آگاه

اگر اولویت نخبگان جنگ های سلطه جویانه ی خارجی باشد و شش میلیارد پوند از هزینه اجتماعی یکجا به خرج بمباران ها اضافه شود، نمی توانیم جامعه ای امیدوارداشته باشیم. شما  وقتی بر جنگ های سلطه جویانه خارجی متمرکز باشید که مسبب هجوم گروه پناهنده گان به سواحل شماست، نمی توانید جامعه ی امیدوار داشته باشید.

چپ، تنها از طریق مبارزهٔ قاطع بر ضدِ نولیبرالیسم، به نیروی غالب بدل خواهد شد!

یک روند وسیع و جامع که در انتخابات اروپا و آمریکا می‌توان مشاهده کرد این است که، نقش حزب‌های سیاسی متعارف و سنتی کمرنگ شده است درحالی‌که نقش حزب‌ها و جنبش‌هایی جدید که خودشان را ساختارشکن می‌نمایانند درحال گسترش‌اند. این دسته از حزب‌ها از خشم گسترده موجود بین قشرهای زحمتکش غیرمتشکل و ناامید از تغییر شرایط نسبت به سیاست‌های نولیبرالی و اقدام‌های ریاضت اقتصادی به‌نفع خود بهره می‌گیرند.

حزب کمونیست سوریه (متحد): نه به طولانی شدن جنگ ، آری به گفتگو ، آری به صلح

سوری ها می گویند بس است ، جنگ بس است ،ادامه ریختن خون سوری ها بس است. ما خواستار سرزمین و مردم سوریه ای مستقل و متحد هستیم .

مفاخر کُرد را بیشتر بشناسیم: «ابراهیم یونسی» مترجم نامدار کُرد

«هر رئیس جدیدی که می آمد وقتی رشته تحصیلی مرا جویا می‌شد تعجب می‌کرد و شاید قدری هم ناراحت می‌شد، چون رئیس دارالترجمه بودم، آن وقت بنده مجبور بودم قدری بند بازی کنم تا رئیس جدید بنده را به عنوان رئیس دارالترجمه به رسمیت بشناسد و فکر نکند که از جایی تحمیل شده‌ام

طوفان شورش مردم-2

 نویدنو - طوفان شورشی که سراپای جامعه ایران را در نوردید در رد پای خود همه چیز را تغییر خواهد داد. هیچ چیزی به شیوه سابق خود قادر به ادامه زیست نخواهد بود . در زیر با اثر سیلی این طوفان برچهره چند اصلاح طلب شاخص :- مهدی کروبی ، ابراهیک اصغرزاده ، محمد رضا تاجیک ، هادی خانیکی ودینی ترکمانی اقتصاد دان و ... آشنا خواهید شد .

1- مهدی کروبی در نامه ای  به خامنه ای: مسئولیت وضعیت نابسامان کشور به عهده ی شماست 

2- اصلاح‌طلبي راديكال گفتگو با ابراهیم اصغر زاده

3- تحلیل محمدرضا تاجیک از ناآرامی‌های اخیر و جایگاه اصلاح‌طلبان در آن 

4- انگاره‌ها به جای واقعیت نشستند - گفت‌وگو با هادی خانیکی

5- نابرابري، احساس حذف‌شدگی اجتماعي را تشديد مي‌كند- گفت‌وگو با ديني‌تركماني

5- چهار كارويژه اصلاح‌طلبان- غلامرضا ظریفیان

ادامه: 935 -934-933- 932-931- 930- 929 -928-927 -926- 925- 924 - 923 - 922 - 921 - 920 - 919 -918 - 917- 916 - 915 - 914-913 -912- 911- 910

ادامه ...

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
اشتراك در خبر نامه نویدنو

نشانی پست الکترونیک: