برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2023-10-05

نویدنو 1402/07/13       Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • اکثریت قابل توجهی از شرکت کنندگان در"ابتکار" به سازمانه ای نصفه نیمه ای تبدیل شده‌اند که سال هاست هیچ فعالیتی را ازخود نشان نداده اند( مانند" حزب کمونیسته ای بلغارستان"، حزب کمونیست متحد گرجستان"، حزب سوسیالیست لتونی"، و غیره)، یا گروه های اپورتونیستی هستند که مواضع سوسیال شونیستی دارند( "حزب کارگران مجارستان"، "حزب کمونیست(ایتالیا)"، "حزب کارگران کمونیست روسیه"، "حزب کمونیست نوین یوگسلاوی" و غیره).

 

 

 

تحریریه نویدنو:

درباره انحلال" ابتکارکمونیستی اروپایی"

پولیتستورم*

 

دبیر ابتکار کمونیستی اروپایی ECI روز 11 سپتامبر 2023 بیانیه ای "درباره توقف فعالیت ابتکارکمونیستی اروپایی" منتشر کرد. ECI در پاییز سال 2013با ابتکار و مشارکت فعال حزب کمونیست یونان ایجادشد.

دربیانیه تاسیس ابتکارهدف آن " شرکت در پژوهش و بررسی موضوعهای مربوط به اروپا، به ویژه در رابطه با اتحادیه اروپا، خطوط سیاسی که در چهارچوب آن اتخاذ می‌شود و روی زندگی کارگران تاثیر دارد، و نیزکمک به همکاری مواضع مشترک حزب‌ها و هماهنگ کردن همبستگی آن‌ها و دیگر فعالیت هایشان" اعلام شده بود.

هدف واقعی گسترده تر بود: نمایندگان حزب کمونیست یونان بارها ابتکار را به عنوان شکلی از همکاری منطقه‌ای و هماهنگ کردن فعالیت‌های حزب‌های کمونیست و کارگری در اروپا، به عنوان گامی به پیش در هماهنگ کردن مبارزه جنبش کمونیستی، به مثابه اقدامی برای تشکیل یک قطب مارکسیستی – لنینیستی وبازآرایی جنبش جهانی کمونیستی منش نمایی کردند.

مارینوس عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در روز اول اکتبر 2013 در سخنرانی افتتاحیه خود در همایش تاسیس ECI اظهار داشت: ابتکار ما به اتحاد جنبش کمونیستی در اروپا و تقویت مبارزه حزب‌های کمونیست برای حقوق طبقه کارگر، لایه‌های مردمی، جوانان و.... خدمت می‌کند، تمام حزب‌ها، با خواست، مسئولیت، ومصرانه ازاین تلاش، که به مبارزه جنبش کمونیستی دراروپا انگیزه خواهد داد، و تاثیر مثبتی در جنبش جهانی کمونیستی خواهد داشت حمایت خواهند کرد."

برای کمونیست‌های بسیار، به ویژه در روسیه وکشورهای پسا شوروی، هر اطلاعاتی درباره وجود چنین ساختاری در طی ده سال گذشته ممکن است سبب شگفتی گردد. (ابتکار) کدام سازمان‌ها دربرمی‌گیرد و چه فعالیتهایی انجام داده است؟

در"حزب‌های شرکت کننده" در وب سایت ابتکار، علاوه بر خود حزب کمونیست یونان، می‌توان تنوعی از سازمان‌ها را یافت. درمیان 32 عضو ابتکار کمونیستی اروپایی، تنها تعداد اندکی حزبهای کمونیست مارکسیست –لنینیست واقعی هستند.

اکثریت قابل توجهی از شرکت کنندگان در"ابتکار" به سازمانهای نصفه نیمه ای تبدیل شده‌اند که سال هاست هیچ فعالیتی را ازخود نشان نداده اند( مانند" حزب کمونیسته ای بلغارستان"، حزب کمونیست متحد گرجستان"، حزب سوسیالیست لتونی"، و غیره)، یا گروه های اپورتونیستی هستند که مواضع سوسیال شونیستی دارند( "حزب کارگران مجارستان"، "حزب کمونیست(ایتالیا)"، "حزب کارگران کمونیست روسیه"، "حزب کمونیست نوین یوگسلاوی" و غیره).

بیانیه منتشر شده از سوی دبیر ECIاظهار میدارد که یکی از دلایل غیرممکن بودن ادامه کار ابتکار" تفاوت‌های مهم ایدئولوژیک و سیاسی است که درطی زمان مطرح بودند و از زمان شروع جنگی که از سوی امریکا- ناتو- اتدحادیه اروپا و روسیه سرمایه‌داری به راه انداخته شد"  بدتر شده است.

اگر به وب سایت ابتکار نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که، درحقیقت، بخشهایی از سایت، بااستثناهایی اندک، عملا به مدت پنج سال یا بیشتر به روز نشده است. درطی دوسال گذشته، فعالیت‌های ابتکار، با استثناهایی نادر، عبارت از بیانیه‌های دبیر در باره رخ داد های جاری و تاریخهای حائز اهمیت بوده است.

ECI آشکارا با وظایف خود درگیربود. مطالعه موضوعهای مربوط به اتحادیه اروپا ومتحد کردن جنبش کمونیستی تنها به عنوان تشریفات اجرا می‌شد. به علاوه: "ابتکار" به بسیاری از سازمان‌های اپورتونیست، ریوزیونیست مشروعیت داد. سرانجام، ابتکار به جای زنده کردن، احیا و توسعه جنبش کمونیستی در اروپا، به حفظ وضع موجود یعنی، وضعیت بحران در جنبش جهانی کمونیستی کمک کرد. 

یک نمونه خوب در مجموعه سازمان‌هایی یافته میشود که روسیه و کشورهای پسا شوروی را در ECI نمایندگی میکردند: "حزب کارگران کمونیست روسیه"، " برای اتحاد و حزب کمونیست اتحاد" بلاروسی، " حزب کمونیست اتحادشوروی"، "حزب کمونیست متحد گرجستان".

تمام این سازمانهای ریوزیونیست (که نه در فعالیتها و نه در اتخاذ موضع اندازه متناظر یک "حزب" را ندارند) تحت سایه ECI طی سالها در کنفرانسها، کنگرهها و گفتگوهای بسیاری شرکت کردند. پس از فوریه 2022، آنها با شعار مبارزه علیه هژمونی امریکا و" فاشیسم صادراتی" از اقدامات امپریالیستی فدراسیون روسیه حمایت کردند.

این سازمان‌ها تقریبا یک دهه در ECI  بودند. با استثنا حزب کارگران کمونیست روسیه- سازمان کوچکی که به عنوان سخنگوی سوسیال شونیسم در بحث جاری خود با حزب کمونیست یونان عمل میکند- وضعیت و عملکرد این سازمان‌ها چندان مشخص نیست: فعالیت‌های این سازمان ها در حمایت از دولت روسیه، صدوراعلامیههای بی شمار در حمایت از حزب کمونیست روسیه و حزب کارگران کمونیست روسیه، ونیزایجاد یک اکثریت ظاهری در زمان نمایش امضاها در زیر بیانیههای مختلف بین‌المللی متجلی می‌شود. حضور "سازمانهایی " که به عنوان " حزب کمونیست اتحادشوروی" فرض می شوند در داخل ECI ، ابتکار را به عنوان یک تجمع سیاسی جدی کاملا بی اعتبار می سازد. زمانی که خود اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی بیش از 30 سال است که وجود ندارد ما چگونه می توانیم درباره " حزب‌های اتحادشوروی" سخن بگوییم؟ 

بی تردید، چنین سازمان‌هایی سیمای یگانه جنبش کمونیستی پسا شوروی نیستند. ساختارهای مشابهی می تواند در اکثر کشورهای اروپایی تاسیس شود. آن چه غیر قابل فهم باقی می ماند رویکرد غیرانتقادی  حزب کمونیست یونان - سازمانگر اصلی ابتکار- نسبت به آن‌ها و سازمان‌های مشابه است، که طی این سال‌ها انتقادی ازاین وضعیت نکرده و اقدامی برای تحکیم آن انجام نداده است. این امربیشترغیرقابل درک است چون خود کمونیست‌های یونانی مثلا  درسال 2016، درباره ضرورت جلب سازمان‌های کمونیستی جدید به ابتکار ومبارزه علیه اپورتونیسم، بی علاقگی و انفعال نوشتند: 

" این سازمان‌ها... اغلب از نفوذ دشمن طبقاتی درامان نیستند و بسیاری از حزب‌های کمونیست درتوسعه یک استراتژی انقلابی مدرن درسطح بین المللی و کشوری سال‌های زیادی تعلل کرده‌اند.

حزب ما باید در چهارچوب نشریه کمونیست بین‌الملل و ابتکار کمونیستی اروپایی، با جلب نیروهای جدید کمونیستی به تلاش‌های خود ادامه دهد، برای تثبیت و گسترش آن‌ها کارکند، و از نفوذ بورژوازی و اپورتونیسمی که مانع ایجاد می‌کند خارج ، و در صورت لزوم، این سازمانها را دگرگون و جای آن هارا  به سازمان‌های دیگری بدهد..."

کمونیست‌های یونانی با جلب سازمان‌هایی که دربالا ذکرشد و ساختارهای مشابه دیگر برای "ابتکار" نتوانستند راحت‌تر کارکنند بلکه با ایجاد مشکلاتی برای مبارزه خود، مبارزه علیه اپورتونیسم در کشورهای ویژه ای را پیچیده کردند. حزب کارگران کمونیست روسیه، حزب کارگران مجارستان، حزب کمونیست نوین یوگسلاوی و دیگران علنی با موضع حزب کمونیست یونان در موضوع اوکراین مخالفت کردند، آنها کمونیست‌های یونانی را "ریوزیونیست"، "مدافع ایالات متحده" خواندند و از به اصطلاح "پلتفرم جهانی ضد امپریالیسم" درست پس از پیوستن به آن حمایت کردند. "پلتفرم" به نوبت خود مطالب افتراآمیزی علیه خود حزب کمونیست یونان منتشر میکند.

"ابتکار کمونیستی اروپایی"، که تقریبا ده سال پس از تشکیل به موجودیت خود پایان داد، نتوانست نه "کمونیست" باشد(چون تقریبا کمونیست‌های واقعی درآن جا وجود نداشتند) نه "ابتکار" و نتوانست وضعیت بحرانی ناشی از بیشمار حزب‌های کمونیستی ساختگی را تغییر دهد، آن‌ها درکشورهای خود، و در سطح بین‌المللی، کاری انجام دادند، و درمقابل خودشان را بیشتر پریشان و درحال نوسان نشان دادند.

دراین رابطه، اتهام‌های سوسیال شونیست‌ها که حزب کمونیست یونان برای " پیش برد اراده خود" تلاش می‌کند مسخره به نظر می‌رسد.

یادداشت نوشته شده از سوی گروه رسمی حزب کارگران کمونیست روسیه در VKontakte(رسانه اجتماعی روسی): حزب کمونیست یونان مدت طولانی "برنزه" شده بود و برای دیکته کردن دیدگاه خود به تمام حزب‌های کمونیست جهان تلاش می کند. هم زمان، ما باید درنظر داشته باشیم که حزب کمونیست یونان در پارلمان اروپا می نشیند- وخیلی خوب و به راحتی می نشیند..."

به نظرما، این اتهام‌ها بی پایه‌اند. برعکس، اگر کمونیست‌های یونانی را باید به چیزی متهم کرد انفعال و احتیاط مفرط، و امید بی پایه برای احتمال "گردش به چپ" در داخل سازمان‌های اپورتونیست بدون انتقاد مستقیم از این سازمان‌ها و وضعیتی است که دربین آن‌ها رشد کرده است.

" ابتکار" می توانست سرنوشت یک ساختار مرده دیگر، منبعی برای صدور بیانیه‌های بی معنی که کاری انجام نمی‌دهد نباشد،  اگر "ابتکار" واقعی می‌بود، اگر عملا برای متحد کردن کمونیست‌های اروپایی عمل می‌کرد. اگراین کار با موفقیت در طی 10 سال انجام شده بود، پس امروز سوسیال شونیست‌ها نمی تواستند این قدر قوی باشند، و امپریالیسم جهانی می‌توانست مورد مخالفت یک بلوک قوی ازسازمان‌های کمونیستی قرار گیرد.  

شاید مارکسیست لنینیست‌ها باید نسبت به "اولین اقدام برای ایجاد قطب مارکسیستی –لنینیستی" مدارا می کردند، اما سرمایه‌داران به کمونیست‌ها اجازه اقدام‌های گوناگون را نمی‌دهند. برعکس، آن‌ها به طورجدی خودرا سازمان دهی می‌کنند. بورژوازی ضعف کمونیست‌ها را می بیند، بورژوازی فعال است و اشتباهات را نمی‌بخشد.

سال‌های گذشته یورش نیروهای ارتجاعی را در سراسر جهان فراهم آورده است. مانند گذشته، سرمایه‌دارها فعالانه در جنبش کمونیستی درسراسرجهان دخالت می‌کنند (آخرین رخ دادها در ونزوئلا نمونه روشنی ازاین دخالت است)، برای خراب کردن کمونیست‌ها تلاش می‌کنند، آن ها را به عامل خارجی تقلیل می‌دهند ، تئوری مارکسیستی – لنینیستی را خفه ، و "ضد امپریالیسم" دروغین را جایگزین آن می‌کنند.

در اکتبر گذشته، درهمایش حزب‌های کمونیست و کارگری در هاوانا، سوسیال شونیست‌ها علنی به حزب‌های مارکسیست لنینیست حمله کردند، با تهدید به ایجاد سازمان بین‌المللی خود آن‌ها را به مصالحه روی مهم ترین موضوع‌های عصرما وادار کردند، و راه پیشرفت جنبش جهانی کمونیستی را مسدود ساختند.

می‌توان به صورت پایان ناپذیری روی وضعیت بحرانی صحبت کرد، اما تنها اقدام‌های قاطع می‌تواند به حل آن بحران منجر شود. متحدشدن کمونیست‌های واقعی و انجمن بین‌المللی برای احیا جنبش کمونیستی نه تنها امکان پذیر، بلکه به صورت حیاتی ضروری است. دراین شرایط سازمان ما از این موارد پشتیبانی می کند:

1-   برقراری تماس‌های محکم و منظم بین کمونیست‌های واقعی کشورهای مختلف

2-   برقراری کارمشترک در حوزه تئوری و عمل

3-   توسعه پلتفرم نظری یک پارچه

پلیتستورم درحال حاضر این همکاری را با تعدادی از سازمان‌های کمونیستی خارجی انجام می‌دهد. ما خوانندگان خود را به پیوستن به صف‌های مبارزه مشترک برای احیا جنبش کمونیستی در روسیه و سراسر جهان فرا می‌خوانیم.

منبع: https://us.politsturm.com/on-the-dissolution-of-the-eci

 

****

*درباره پلیتستورم:

پلیتستورم یک منبع اطلاعات کمونیستی مستقل است که رخ داد ها را از منظر مارکسیستی – لنینیستی پوشش می دهد.

ما تصمیم گفته ایم فاصله خود را از حزب ها و سازمان های کمونیستی موجود حفظ کنیم چون فکر می کنیم هیچ یک از آن ها پیشآهنگ طبقه کارگرنیستند و منافع همه جانبه آن را نمایش نمی دهند.

برپایه این واقعیت، ما اعتقاد داریم که وظایف جاری ما عبارتند از:

ا- گسترش ایده های مارکسیستی. ما به کاربست ایده های مارکسیسم به واقعیت های معاصرنیاز داریم.

2- محبوب سازی افکار مارکسیستی – لنینیستی درمیان کارگران. هدف اصلی کمونیست ها بیدارکردن زحمتکشان با آگاهی طبقاتی است.

3- تحلیل تجربه کشورهای سوسیالیستی، حل مشکلات تاریخی جدال آمیز جنبش کمونیستی،دفع افسانه های ضد شوروی. اتحادشوروی به پیشگامی در ایجاد و تحکیم کشور پرولتاری تبدیل شد. تحلیل تمام اشتباه هاو شکست هایی که در طول مسیررخ داد و منجر به شکست سوسیالیسم شد. هم زمان ما به دفع افسانه های ضد شوروی و ضد کمونیستی منتشرشده از سوی مخالفان مارکسیسم – لنینیسم نیاز داریم.

4 - توسعه پولیستروم تا سطح یک منبع انترناسیونالیستی در پیوند با کمونیست های کشورهای مختلف. سرمایه جهانی در مبارزه علیع طبقه کارگر متحدشده است.الیگارش هایی که ملتی را علیه ملت دیگر تحریک می کنند عملاسهام دار دیگر همان شرکت های چند ملیتی هستند. کارکمونیست ها نمی تواند به یک کشور تنها محدود شود. اتحاد جهانی سرمایه دارها باید مورد مخالفت همبستگی جهانی کارگران قرارگیرد.

5 - پرورش مارکسیست ها

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست