برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2023-08-18

نویدنو 1402/05/27       Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • حزب کمونیست یونان تصمیم غیرقابل قبول، ارتجاعی و کمونیست ستیزانه دادگاه عالی را که تصمیم های دولت حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا را اجرایی می‌کند صریحا رد می‌کند. حزب کمونیست یونان به اظهار همبستگی انترناسیونالیستی و به حمایت از حزب کمونیست ونزوئلا ، کمیته مرکزی واُسکار فیگوئرا دبیرکل  و تمام اعضا آن و مبارزه برای دفاع از منافع و حقوق طبقه کارگر و مردم ونزوئلا ادامه خواهد داد.

 

تحریریه نویدنو :

حزب کمونیست یونان: دست‌ها از حزب کمونیست ونزوئلا کوتاه!

بخش روابط بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در بیانیه ای حکم قضایی مستبدانه داگاه عالی ونزوئلا علیه حزب کمونیست ونزوئلا را که از تحمیل رهبری دست نشانده متشکل از مزدوران درخدمت مقامات بلندپایه دولت حزب متحد سوسیالیست ونزوئلا حمایت میکند به شدت محکوم کرد.

حزب کمونیست یونان همستگی انترناسیونالیستی خود را با حزب کمونیست ونزوئلا و رهبری واقعی آن به دبیرکلی اوسکار فیگوئرااعلام میکند.

دربیانیه‌ای که تحت عنوان "دست‌ها از حزب کمونیست ونزوئلا کوتاه" منتشر شده است از جمله می‌خوانیم:

" حزب کمونیست یونان تصمیم غیرقابل قبول، ارتجاعی و کمونیست ستیزانه دادگاه عالی را که تصمیم های دولت حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا را اجرایی می‌کند صریحا رد می‌کند. حزب کمونیست یونان به اظهار همبستگی انترناسیونالیستی و به حمایت از حزب کمونیست ونزوئلا ، کمیته مرکزی واُسکار فیگوئرا دبیرکل  و تمام اعضا آن و مبارزه برای دفاع از منافع و حقوق طبقه کارگر و مردم ونزوئلا ادامه خواهد داد.

ما این اقدام کودتایی غیر قابل پذیرش و هر تشکیلاتی را که ممکن است با نام و نمادهای حزب کمونیست ونزوئلا ظاهرشود، که دست نشانده دولت سوسیال دموکرات وکشور ونزوئلا خواهد بود محکوم می کنیم.

ما حزب‌های کمونیست را به ایستادن درکنار حزب کمونیست ونزوئلا واسکارفیگوئرا دبیرکل آن و به اظهار مستقیم و قطعی همبستگی انترناسیونالیستی خود دعوت می‌کنیم."

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست