برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2023-09-21

نویدنو 1402/06/30       Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • تعدادی از احزاب در جنگ امپریالیستی در کنار روسیه سرمایه‌داری قرار گرفتند. آن‌ها رهبری روسیه و تهاجم به خاک اوکرایین را با ادعای ضد-فاشیستی بودن این جنگ توجیه نموده مورد حمایت قرار دادند، و با این موضع که جنگ امپریالیستی است، رقابت‌های حاد سرمایه‌داری را نشان می‌دهد و برای کنترل بازارها و منابع تولید ثروت، برای انرژی و مسیرهای حمل‌و‌نقل براه افتاده است، مردم را به مسلخ جنگ هدایت می‌کند، مخالفت کردند.

 

 

سخنرانی افتتاحیه حزب کمونیست یونان

 در آخرین کنفرانس از راه دور احزاب ابتکار کمونیستی اروپایی

 

ما مایلیم از احزاب شرکت‌کننده در کنفرانس از راه دور ضروری امروز درارتباط با مشکلات حاد ابتکار کمونیستی اروپایی، که به تعلیق فعالیت آن و تضعیف ادامه مسیر آن منجر شده است تشکر کنیم.

ابتکار کمونیستی اروپایی ۱۰ سال پیش بمثابه فضایی برای همکاری بین احزاب کمونیست و کارگری در اروپا و منطقه گسترده‌تر، بر اساس یک چارچوب توافق شده و تعهدات مشخص پایه‌گذاری شد.

ابتکار کمونیستی اروپایی به تبادل نظر و بحث اساسی پیرامون مسائل مهم ایدئولوژیک – سیاسی کمک کرده است. ابتکار کمونیستی اروپایی نشست‌هایی را پیرامون طیف وسیعی از مشکلاتی که در برابر طبقه کارگر، اقشار مردمی و جوانان قرار دارد، سازماندهی کرده است.

ابتکار کمونیستی اروپایی جهت‌گیری‌های آغازین خود را غنی نموده و جهت‌گیری مهمی را در مبارزات زیر به دست آورده است:

علیه بربریت سرمایه‌داری، برای سرنگونی رژیم استثمار انسان توسط انسان و ساختمان سوسیالیسم، در حمایت از اصول ساختمان سوسیالیستی، با در نظر گرفتن تجربه اتحاد شوروی، موفقیت‌ها و دستاوردهای آن و همچنین مشکلاتی که با آن موجه شد، کاستی‌ها، اشتباهاتی که به ضد-انقلاب، سرنگونی سوسیالیسم و احیای سرمایه‌داری انجامید.

علیه جنگ امپریالیستی، برای از بین بردن علل آن، علیه تضادها و رقابت بین-امپریالیستی.

علیه بورژوازی در هر کشور سرمایه‌داری، سیاست‌های ضد مردمی دولت‌ها و احزاب بورژوایی، چه سوسیال-دمکرات، چه لیبرال.

علیه ایالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا و همه نوع اتحادهای امپریالیستی.

در مبارزه ایدئولوژیک – سیاسی علیه حزب چپ اروپا (PEL) و به طور کلی اپورتونیسم

در مبارزه با ضد-کمونیسم، در حمایت از احزاب کمونیستی که تحت پیگرد قرار دارند و در شرایط غیرقانونی و انواع ممنوعیت‌ها مبارزه می‌کنند.

در همبستگی با مردم کوبا، کوبا و حزب کمونیست کوبا و برای پایان دادن به محاصره تحمیلی امپریالیسم آمریکا، در محکومیت مداخلات اتحادیه اروپا و هرگونه مداخله در امور داخلی کوبا.

در همبستگی با خلق فلسطین و همه خلق‌ها.

در همبستگی با مهاجران و پناهندگان بی‌خانمان و دفاع از حقوق آن‌ها، در برابر نژادپرستی و بیگانه‌هراسی.

ما کاری را که ابتکار کمونیستی اروپایی برای یک مدت طولانی پیش از بروز اختلافات شدید بر سر جنگ امپریالیستی و سایر مشکلاتی که تأثیر کاتالیزوری و منفی بر روند آن داشت انجام داد، مثبت ارزیابی می‌کنیم.

دبیرخانه، باموردتوجه قرار دادن نظرهای مختلفی که در باره موضوع های مختلف ابراز می شد، با وجود این واقعیت که مشارکت حزب‌ها نامتوازن بود، که برخی از حزب‌ها به صورت منظم در جلسات و در کاربست اقدام‌ها شرکت نمی‌کردند، برای هماهنگ کردن مداخلات ابتکارکمونیستی اروپایی و برای تضمین تداوم آن تلاش کرد.

در این تلاش مشترک، حزب کمونیست یونان در راستای ایجاد، تحکیم و توسعه عمل ابتکار کمونیستی اروپایی بر اساس اعلامیه تأسیس آن و مواضعی که به دنبال آن پذیرفت، منابع قابل‌توجهی را اختصاص داده است.

با گذر زمان، برخی از احزاب از چارچوب توافق شده عقب‌نشینی کردند و اختلاف نظرهای شدیدی ابراز شد.

برخی از حزب‌ها منش امپریالیسم به مثابه  سرمایه‌داری انحصاری، آن گونه که اصول لنینیستی  تعریف می کند، بالاترین مرحله سرمایه‌داری را انکار کردند. مواضعی ابرازشد که امپریالیسم را به ایالات متحده امریکا و سیاست خارجی آن محدود می کرد واین امر را که در بستر رشد نامتوازن،  هر کشور سرمایه داری طبق قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی خود، در سیستم امپریالیستی شرکت می کند مورد مناقشه قرار دادند.

اختلاف نظر پیرامون موضع‌گیری در قبال مهاجران و پناهندگان بی‌خانمان نیز وجود داشت و برخی احزاب با ابراز حمایت و همبستگی (بامهاجران وپناهندگان) مخالفت کردند.

مشکلات پس از شروع جنگ بین ایالات متحده آمریکا-ناتو- اتحادیه اروپا و روسیه سرمایه‌داری و تهاجم غیرقابل قبول ارتش روسیه به خاک اوکرایین تشدید شد.

ما تاکید می‌کنیم که تعداد قابل‌توجهی از احزاب ابتکار تهاجم را محکوم کردند، دستاویزهای ایالا متحده آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا از یک سو و رهبری روسیه از سوی دیگر را رد و خاطرنشان کردند که جنگ توسط طبقات بورژوازی هدایت شده و براه افتاده و بنابراین از هر دو طرف امپریالیستی است.

در این بستر، آن‌ها طبقه کارگر و مردم را به مخالفت با جنگ امپریالیستی و ادامه مبارزه بر اساس منافع مستقل خود علیه دخالت کشورهایشان در جنگ، علیه طبقات بورژوازی و دولت‌های ضد-مردمی در جهت سرنگونی قدرت بورژوازی فراخواندند.

احزاب ابتکار در خط مقدم جنبش بین‌المللی کمونیستی قرار داشتند و ده‌ها حزب کمونیست و کارگری از سراسر جهان بیانیه‌های مشترکی را که آن‌ها ارائه نمودند امضاء کردند، و پیام امیدوارکننده‌ای را ارسال نمودند. تظاهرات گسترده‌ای علیه ایالات متحده آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا و جنگ امپریالیستی، برای کناره‌گیری کشورهای عضو ناتو از جنگ و بطور کلی برنامه‌های خطرناک ناتو برگزار شد.

اما، تعدادی از احزاب در جنگ امپریالیستی در کنار روسیه سرمایه‌داری قرار گرفتند. آن‌ها رهبری روسیه و تهاجم به خاک اوکرایین را با ادعای ضد-فاشیستی بودن این جنگ توجیه نموده مورد حمایت قرار دادند، و با این موضع که جنگ امپریالیستی است، رقابت‌های حاد سرمایه‌داری را نشان می‌دهد و برای کنترل بازارها و منابع تولید ثروت، برای انرژی و مسیرهای حمل‌و‌نقل براه افتاده است، مردم را به مسلخ جنگ هدایت می‌کند، مخالفت کردند..

به دیگر سخن، در عمل، برخی از احزاب مواضعی اتخاذ کرده‌اند که مخالف مواضع مشترک مورد توافق ابتکار کمونیستی اروپایی علیه بورژوازی و جنگ امپریالیستی است و شرایطی را بوجود آورد که عمل آن‌را سد کرده است.

علاوه بر این، برخی از احزاب ابتکار تلاش میکنند چین را به عنوان یک دولت سوسیالیستی معرفی کنند، در حالیکه روابط تولید سرمایه‌داری مدت‌هاست در چین حاکم بوده و استثمار طبقه کارگر و انسان توسط انسان، که همان تعریف سرمایه‌داری است، تشدید می‌شود. انحصارهای چینی در بازار بین‌المللی پیشرو هستند و سرمایه و کالا صادر می‌کنند، در عین‌حال چین و ایالات متحده برای برتری در نظام سرمایه‌داری رقابت می‌کنند.

علاوه بر این، برخی از احزاب ابتکار کمونیستی اروپایی در به‌اصطلاح «پلاتفرم جهانی ضد-امپریالیستی» که از روسیه در جنگ امپریالیستی و از چین در رقابت با دیگر مراکز امپریالیستی حمایت می‌کند، شرکت دارند. این آفریده در حملات تحریک‌آمیز ساختگی علیه برخی از احزاب ابتکار و به ویژه علیه حزب کمونیست یونان درگیر است، در عین‌حال برخی از احزاب ابتکار مواضع تحریک آمیز به‌اصطلاح «پلاتفرم ضد- امپریالیستی» را در وب‌سایت‌های خود منتشر می‌کنند.

اختلافات نظری که به وجود آمده در ارتباط با موضوعاتی است که اهمیت استراتژیک دارند و حادتر می‌شوند.

در این شرایط، روشن است که ابتکار کمونیستی اروپایی عملاً به فعالیت خود پایان داده است، نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد، و مسأله انحلال آن پیش می‌آید.

https://www.initiative-cwpe.org/en/news/OPENING-SPEECH-OF-THE-KKE-AT-THE-LAST-TELECONFERENCE-OF-THE-PARTIES-OF-THE-EUROPEAN-COMMUNIST-INITIATIVE/

برگرفته از عدالت- دوره سوم

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست