برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-06-13

نویدنو   23/03/1400         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • کتاب تاریخ مختصر کمینترن به قلم 15 نفر از رهبران و اندیشمندان کمونیست، تحت نظر گروه مورخین اتحاد شوروی وابسته به انستیتو مارکسیسم لنینیسم که درسال 1961 درمسکو منتشر شده بود، و درسال 1361 با ترجمه ع.امید در تهران منتشرشد، کتاب قابل توجهی است که باید بارها و بارها خواند.

 

 

 

تاریخ مختصر کمینترن منتشرشد

کتاب تاریخ مختصر کمینترن به قلم 15 نفر از رهبران و اندیشمندان کمونیست تحت نظر گروه مورخین اتحاد شوروی وابسته به انستیتو مارکسیسم لنینیسم که در سال 1961 درمسکو منتشر شده بود، و درسال 1361 با ترجمه ع.امید در تهران منتشر شد، کتاب قابل توجهی است که باید بارها و بارها خواند. نسخه ای ازاین کتاب که در اختیارنویدنو قرارگرفته بودکاملا درحال زوال و پوسیدگی بود. رفقای نویدنو تصمیم به بازانتشارآن گرفتند و با یاری بی دریغ و پیگیری و دقت شایان تحسین رفیق امید موفق شدند سروسامانی به انتشارکتاب بدهند و آن را به صورتی که ملاحظه خواهید کرد تقدیم خوانندگان و جنبش چپ ایران کنند.

 

برای دریافت نسخه   PDF  کتاب کلیک کنید

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست