برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2023-11-15

نویدنو 1402/08/25       Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • با آثاری از: ت.آراز/ ا.ه.ابتهاج(سایه)/ م.ابوالحیات/ ش.اقبال‌زاده/ اُمید/ /ایرج/ ا.بهرام‌پورعِمران/ ک.م.پیوند/ د.جلیلی/ ط.م.حجاج/ ن.حسینی‌مهر/ ن.حکمت/ م.خرّمشاهی/ ا.خطیبی/ م.خلیلی/ ر.خندان(مهابادی)/ م.درویشیان/ ص.رادیان/ ه.رحمانی/ ی.زاوادسکی/ آ.زیس/ س.ساوُجی/ س.سلطانی‌طارمی/ ع.شِبلی/ م.شهبازی/ س.ع.صالحی/ ژ.صمدی/ ا.طبری/ ک.قربان‌زاده/ ع.قربانی/ م.مجلسی/ م.مُستَجیر/ ن.مقدّسیان/ خ.مقدّم/ ف.مسعودی/ ب.مطلّب‌زاده/ د.مطلّب‌زاده/ س.منتظری/ ح.منزوی/ م.م.موج/ ح.موسوی/ م.مهرآور/ ن.نادرپور/ م.نیکبخت/ ش.نیگام/ ح.یوسفیان/ و دیگران... منتشر شد.  

 

 

 ارژنگ، دوماه‌نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنو، شمارۀ 32 مهر و آبان 1402

دوماه‌نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی ارژنگ ، دورۀ اوّل، سالِ چهارم، شمارۀ 32، مهر و آبان 1402 منتشر شد.

با آثاری از: ت.آراز/ ا.ه.ابتهاج(سایه)/ م.ابوالحیات/ ش.اقبال‌زاده/ اُمید/ /ایرج/ ا.بهرام‌پورعِمران/ ک.م.پیوند/ د.جلیلی/ ط.م.حجاج/ ن.حسینی‌مهر/ ن.حکمت/ م.خرّمشاهی/ ا.خطیبی/ م.خلیلی/ ر.خندان(مهابادی)/ م.درویشیان/ ص.رادیان/ ه.رحمانی/ ی.زاوادسکی/ آ.زیس/ س.ساوُجی/ س.سلطانی‌طارمی/ ع.شِبلی/ م.شهبازی/ س.ع.صالحی/ ژ.صمدی/ ا.طبری/ ک.قربان‌زاده/ ع.قربانی/ م.مجلسی/ م.مُستَجیر/ ن.مقدّسیان/ خ.مقدّم/ ف.مسعودی/ ب.مطلّب‌زاده/ د.مطلّب‌زاده/ س.منتظری/ ح.منزوی/ م.م.موج/ ح.موسوی/ م.مهرآور/ ن.نادرپور/ م.نیکبخت/ ش.نیگام/ ح.یوسفیان/ و دیگران... منتشر شد.  

 

لینک دانلود ارژنگ شمارۀ 32، مهر و آبان 1402:

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang32/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20no%2032.pdf

لینک دانلود شماره‌های پیشین ارژنگ:

https://www.mahnameh-arzhang.com

 

با احترام

شورای دبیران ارژنگ

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست