برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2023-10-10

نویدنو 1402/07/17       Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • به دنبال آغاز جنگ خونینی که تاکنون به کشته شدن صدها نفر و زخمی شدن بیش از دوهزارنفر از طرفین منجرشده است، حزب های کمونیست بیانیه هایی را دراین رابطه منتشر کرده اند. ما سه بیانیه را تقدیم خوانندگان نویدنو می کنیم.

 

 

 

جنگ فلسطین- اسرائیل و حزب های کمونیست

به دنبال آغاز جنگ خونینی که تاکنون به کشته شدن صدها نفر و زخمی شدن بیش از دوهزارنفر از طرفین منجرشده است، حزب های کمونیست بیانیه هایی را دراین رابطه منتشر کرده اند. ما سه بیانیه را تقدیم خوانندگان نویدنو می کنیم.

***

 

حزب کمونیست اسرائیل و هداش: " دولت فاشیست ناتانیاهو تمام مسئولیت گسترش خطرناک جنگ را به عهده دارد"

حزب کمونیست اسرائیل و هداش در رابطه با گسترش سریع تقابل نظامی بین حماس و نیروهای اسرائیلی سیاست اشغال جنایتکارانه دولت راست افراطی ناتانیاهو را مقصر می داند، و برخطرهای شدیدی که این وضعیت برصلح منطقه دارد تاکید می کند.

بیانیه اعلام می کند، " جنایت‌های دولت راست افراطی فاشیست برای ابدی کردن اشغال منجر به جنگ منطقه ای می‌شود که باید متوقف شود. حتی در روزهای دشواری مانند امروز- ما هر آسیبی به غیرنظامی های بی گناه، را با صدای بلند صریحا محکوم و تکرارمی کنیم، و خواهان دورکردن آن ها از خونریزی هستیم. ما به تمام خانواده های قربانیان اشغال، هم عرب‌ها  هم یهودی ها، تسلیت می گوییم.

حزب کمونیست اسرائیل و هداش مسئولیت کامل گسرش خطرناک وشدید جنگ در چند ساعت‌ گذشته را، که جان شهروندان بی گناه بسیاری را به خطر می‌اندازد به عهده دولت راست افراطی فاشیست می داند.

 " درپایان هفته تکان دهنده ای که در آن شهرک نشینان تحت حمایت دولت خود در سراسر خاک اشغالی دست به ادم کشی زدند، به مسجد اقصی بی حرمتی کردند و برنامه دیگری را در هوارا انجام دادند، ما امروز صبح با یک گسترش جنگ بسیارجدی ازخواب بیدارشدیم، که کل منطقه را در یک جنگ منطقه ای و خطرناک- که دولت راست افراطی از روزاول درحال شعله ورکردن آن بوده است-  به خطر می اندازد. 

رخ دادهای امروز نشان می‌دهد که دولت ناتانیاهو وجوانان سرتپه کل منطقه را به کدام سو هدایت می‌کنند، ویک باردیگر تاکید می‌کند که هیچ راه حل نظامی برای مدیریت ستیزه یا رفع آن وجود ندارد- تنها یک راه حل وجود دارد: تلاش برای پایان دادن به اشغال و به رسمیت شناختن درخواست مشروع و حقوق مردم فلسطین. پایان دادن به اشغال و استقرار صلحی عادلانه منافع واضح ومشترک دو ملت دراین کشور است."

حزب کمونیست اسرائیل و هداش "نگرانی عمیق خود را نسبت به استفاده از رخ داد های اخیر از سوی دولت ناتانیاهو و انجام حمله ای کینه توزانه به نوارغزه  ابراز و جامعه جهانی و کشورهای منطقه را به دخالت فوری برای خاموش کردن طبل های جنگ وابتکار حرکت هایی که به ترویج راه حل سیاسی منجر شود فرا می خوانند."

حزب کمونیست اسرائیل و هداش نسبت به فعالیت‌های انتقام جویانه علیه شهروندان عرب اسرائیل، و به ویژه ساکنان شهرهای مختلط و روستاهای ناشناخته در نقوه- که پیش از این به خاطر غفلت کشور از زندگی آن‌ها وفقدان زیرساخت درشهرک ها بهای گزافی  پرداخته اند هشدار می‌دهند. در واقعیت جاری، این وظیفه نیروهای عاقل اسرائیل، به یکسان عرب ها و یهودی ها است ، که صدای بلند و واضحی را علیه هر اقدامی برای تحریک علیه کل مردم برافرازند  یا قانون را دردستان خود بگیرند، و فعالیت مشترک را، که از اشتیاق به یک زندگی اصولی بدون اشغال، تبعیض و برتری - زندگی صلح، برابری و دموکراسی برای همه - حکایت می کند ترویج کنند.

***

حزب کمونیست یونان: مردم فلسطین حق دفاع ازحقوق خود را دارند، به حمایت وهمبستگی بیشتری نیاز دارند

بیانیه منتشرشده از سوی دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان، درباره وضعیت تقابل نظامی اخیربین نیروهای مسلح اسرائیل و حماساظهار می کند،" مردم فلسطینحق دارند از حقوق خود دفاع کنند و بهحمایت مردمی بیشتری نیاز دارند."

متن کامل بیانیه منتشرشده در پورتال 902 به شرح زیر است:

" حزب کمونیست یونان اشغال طولانی مدت دولت اسرائیل و جنایت هایی را که به صورت سامانه مند - با حمایت امریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آن ها- علیه مردم فلسطین انجام داده است، که (درنتیجه) هزاران فلسطینی را کشته، هزاران نفر را زخمی و زندانی کرده، شهرها و روستاها را ویران، و شهرک ها را درخاک فلسطین ایجاد کرده است محکوم می کند.

رخ دادهای امروز خیلی "تعجب برانگیز" نیست و کسانی که سبب آن را جستجو می کنند باید با حقیقت روبه رو شوند؛ که اشکارمی کند که حمله های ارتش اسرائیل هرروزه به جنگ دامن می زنند که به مرگ ده ها فلسطینی، حتی سالمندان و کودکان منجرمی شود. این ها جنایت هایی هستند که اخیرا تشدید شده و به تکرار از سوی حزب کمونیست یونان محکوم شده است. درنهایت، تجاوز دولت اسرائیل مستقیما عیه خود مردم اسرائیل است.

دولت دموکراسی نو و سیریزا، که با بیانیه های غیر قابل قبول خود از نیروهای اشغالگرحمایت می کنند، به طور مضاعف افشا می شوند، چون از سال 2015 آن ها با خودداری از به رسمیت شناختن  دولت فلسطین ، طبق  تصمیم متفق القول پارلمان یونان راه دیگری را جستجو می کنند.

مردم فلسطین حق دارند از حقوق خود دفاع کنند و به حمایت و همبستگی مردمی بیشتری نیاز دارند، تا به مبارزه خود برای پایان دادن به اشغال اسرائیلی، برای کشوری مستقل براساس مرزهای 1967، با پایتختی اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت خود ادامه دهند. "

***

حزب کمونیست ترکیه: "مقاومت بحق مردم فلسطین پیروز خواهدشد"

حزب کمونیست ترکیه دربیانیه ای درباره جنگ جاری در خاورمیانه بین اسرائیل و حماس می گوید،" هیچ کس نباید طوری عمل کند که انگارخشونت در منطقه را تازه کشف کرده است."

دربیانیه منتشرشده از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه به ویژه می توان خواند:

" به دنبال عملیاتی که دیروز از غزه به راه انداخته شد، در رسانه های بورژوایی هیچ کوتاهی در تبلیغات به سود دولت اسرائیلی وجود ندارد و پیام های ریاکارانه ضد خشونت مراکز امپریالیستی و بیانیه های همبستگی با اسرائیل یکی پس از دیگری می رسند. 

به وانمودکردن به این که این نقطه به ناگهان پیش آمد پایان دهید.هیچ کس نباید طوری عمل کند که انگار خشونت در منطقه را تازه کشف کرده است.


ستم سامانه مند وبیداد از سوی فلسطینی‌ها ، که  اشغال سرزمین شان از سوی ارتش اسرائیل و شهرک نشین های اسرائیلی دهه ها ادامه داشته است تحمل می شود. در تمام این دهه ها، مردم فلسطین بارها با جابه جایی اجباری رودررو شده اند. کسانی که دربرابر این اجبار مقاومت کردند هدف انواع خشونت جدی شعله ور از نژادپرستی بوده اند. برای خفه کردن و نابودی یک ملت اقداماتی با حمله های زمینی و بمباران هوایی صورت گرفته بود. 

آن ها شکست خوردند.

اما، در سراسر این روند، بازیگران امپریالیست که از قتل عام  و اقدام های قتل عام علیه مردم فلسطین با گفتن آن که " اسرائیل حق دفاع دارد" دفاع کردند، اما زمانی که مردم فلسطین مقاومت خود را افرایش دادند به یاد"صلح" افتادند.

آری این منطقه مستحق صلح واقعی است. و آری، صلح برای پایان یافتن کامل این وضعیت، صرف نظر از تلفات مردم ضروری است.  صداقت کمونیست ها دراین موضوع نباید با تکیه برریاکاری امپریالیست ها ، که درک خود را زمانی که پای فلسطینی ها به میان می آید نزدیک می کنند و وقتی که خلاف آن روی می دهد با حساسیت دروغین عمل می کنند زیر علامت سوال قرارگیرد. کمونیست‌های اسرائیلی دراین رابطه درس مهمی به ما می آموزند، جسورانه اعلام می کنند که سیاست اشغال دولت اسرائیل مسئول تمام آن چیزی است که رخ داد.

مردم فلسطین برای موجودیت مبارزه می‌کنند، و مبارزه تا زمانی که به استقرار یک کشورمستقل فلسطینی منجرشود، اقدام های مردم فلسطین مشروع باقی خواهد ماند. نتیجه این مبارزه دریک صلح ابدی تنها با گسترش مبارزه ای دائمی علیه امپریالیسم امکان پذیراست. آشکاراست که حماس، بدون لمس امپریالیسم و سیاست‌های منطقه ای امپریالیسم به صورت یک کل تنها با اسرائیل مخالف است، وحتی نقش آن‌ها در حرکت تاسیس حماس مورد بحث است، این فرصت را دارد تا مقاومت مردم فلسطین را به یک برنامه اجتماعی مترقی پیوند زند  چون به خاطرمنش طبقاتی و سیاسی خود نمی تواند باراین مبارزه را به دوش کشد. به دلایل زیادی، مقاومت بی پایان مردم فلسطین نیروهای چپ با مشخصه ضد امپریالیست و سکولار را به ایستادگی برای صلح پایدار در منطقه فرا می خواند.

امپریالیسم و متجاوزان قطعا خواهند باخت

مقاومت به حق مردم فلسطین خواهدبرد!

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه

 

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست