نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-01-29

ی  10/11/1395 

 

 

"ی ی یی ʿ"

یی

1-  ی ی ی یی  یی 1- ј ی ی ی 2- ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی 3- ی ی 4- Ԙ یی ی یی ی ی ی ی 5- ی ی ی ѐی ʝی ی ی ی .

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی یی  Әی ѐ ی ی یی ی ی ی ی ...یی ی یی ی یی ی . ی یی یی ی . یییی ی ی ی ی یی . ی ی ی ییی یی ی ی :  

ј ی Ԙ یی ʡ ی ی ی Ԙ یی ی ی ی   ǡ ʘی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی .... ی ی ی .

یی ی ییی ی یی یی یی . ی   یی ی ی . یی Ԙ یی јʖ ǡ ی ی یی ی ی ی ییی ی ј ǘ ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ʘی ....ی ǎ ی یی ی ϐی ی ی ی ی یی . ǎ یی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ یی ی . ی ییϐی ی ی ی ی یی یی ی ییϐی ییی  ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ݘ ی یی . ی ی ی ی ی یی ǘی ی ی ی ϡ ی یی یϡ ی ییϐی ی ی ی ی ی Supply Chain Management) ( ی ǐ ی ی ی ی ی یэ ی  ی ی ی ی ј ی ی ϡ ی ی  ی یی . ی یی یی   یی ییی ی ǐی ј ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ... ی .

ی " ..... ی ی یی ی یی یی   یی . " ی ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی   ی یی ی ی ی 1 2   ی јی یی ی ی ی یی Ԙی ی ϡ  ی ی ی ی. ی یی یی ی ی ی ی .... ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ј یی ی ј ی ی ی ی یی ی ی ѐ ی ی ی ی یی ... ی ی ʡ ی ј ی یی ییی ʎی یی ی ی ǘ Ԑ   . ʘی ی ی ی ی ی ی   ј یی .

ی ی ی ی یϡ ییی ی ی ی ی ییی ی ی . 

2-   یی "ی ی یی ʿ " ی ی ǘ یی ѐی ی ͘ ی ی ی ی ی   . ی یی ѐی ی  ی ی ی . یی ی ی ی ی ی   ی "یی" ( ی) ǘ ی ی ǘ   ی ی ی یییی ی ی ϡ ی. ǘ ی ی ی . (ی ی یی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی .) ی ی یی ی ی ی ی ییی ی ϡ ی یی ی јȐی ی ی ی ѐیی ی ی ی ی ی ی ی ... ی -   ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ... ی ی ی ی ی ی ی ییی یی ی . ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی - ی یی ی ی ی یی эیی ی ی ی . ی ی ǘ ی ǎ یی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی. یی یی ی ی ی ... ( ی ) ی ی ی ی ی ی. (ی ǁ ی ی ی . ǐ ǁ ی ی ی ی ی ʡ ǁ ی ʿ )

ی ǘ ی ی ی ییی یی یϡ ی ی ی ی ی ی یϡ یی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ییی یی ی یی ییی ی .

3- یی یی ی   ی یی ... ی ϡ ی یی ی. ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ѡ ی ی ی   ی ی ϡ یی ѡ ی ی ی ی ... . ی ی   ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ј ی ی ی ی ی یی ѐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ʡ ی ی ییی ی  ی ی ی ی یی ی ی Ԑ ی ی Ә ... ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ʘ ی ǡ ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی "ی یی"  یی ی ʐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی یی ی یی ییی ی ی ʎی ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی Ԙ ی یی ی ی یی یی یی ییی .

4- ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ..... ی ی یی .. ی یی Ԙ ی   ی ی یی ϡ ی یی ǁی . یی ی ی ی ی ی یی Ԙ ی ی یی ی ی ییی ی ی ی . ییی ی ی یی   ی یی И ϡ ی . ǐ ی ... ی ی ی ی . ی ی  ی یی ی ی یϡ ی ی یی ی ییی یی ی .

5- ی یی ی ʡ ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ییی یی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ (ی ی ی ی : ѡ ی ی یی ی یی ی ǡ یی ی ی   ی   .... ییی ی ی ی .... ی ) ی ی یی ی ی ی ی   ی ѐی ی ی ی . یی ی ی ی یی ییی ی. ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی 捘ی ی ی ی ی . (ی ی ی ی یی ی ی.).

ی ی ی ی ی یی ی ǐیی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی 捘 ی ی ی ی .... ǘ ی ی ی ی. یی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .   ی یی ی ی یی ی ی ی ( ) ی ی ی . یی ی ی ی  ی ͘ ی (ی) ی ی یی یی ی ... ی ϡ ژ ی ی ی   ی ی ی ی .  

ی یی ی   ی ی "یی ی" ی ی . ǘ ǐ ی ϡ ی ی ی ( ѐیی юی ی) ی یی ی یی ی ی ی ی ی .

6-  ی ی ی ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی. ی ی ʘ یی ی یی ی ی ی . ی ی یی ی ی ... ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ǐی ی ی ی ی ی ... ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی . ی یی یی یی ی ی ی ی ی ϡ ی Ԙ یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی . ی ʎی ی ی ی ی ی .

ی یی ی یی ی   ѐ ی یی ییی یی ی ی ی ǘی ییی ی ی ی . ی ی ی یی یی ی ی یϡ ی ی ی ی یی. 

ییی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ʎی ǐی ی ی ی     ی  .    

 

Ґ

ی ی: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: