نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-06-30

نویدنو  09/04/1397 

 

 

  • دومنیکو لوزورد برجسته ترین تاریخ نگار مارکسیست ایتالیا در 28 ژوئن 2018گذشت . او در 14 نوامبر 1941 در سانیساندرو دی باری ایتالیا متولد شد. در سال 1963 دکترای خود را از دانشگاه اربینو دریافت کرد . او استاد فلسفه در دانشگاه اربینو  و نیز رئیس انجمن بین المللی هگل مارکس برای اندیشه دیالکتیکی بود .

 

 

دومنیکو لوزردو تاریخ نگار مارکسیست درگذشت

دومنیکو لوزورد برجسته ترین تاریخ نگار مارکسیست ایتالیا در 28 ژوئن 2018گذشت . او در 14 نوامبر 1941 در سانیساندرو دی باری ایتالیا متولد شد. در سال 1963 دکترای خود را از دانشگاه اربینو دریافت کرد . او استاد فلسفه در دانشگاه اربینو  و نیز رئیس انجمن بین المللی هگل مارکس برای اندیشه دیالکتیکی بود .

لوزوردو عبارت توتالیتاریانیسم را به ویژه در کارهای هانا ارنت مورد انتقاد قرار داد. او استدلال می کرد که توتالیاربانیسم با ریشه تئولوژی مسیحی عبارتی چند لایه است و به کار بردن آن در فضای سیاسی مستلزم استفاده از نمادسازی گرایی انتزاعی است که عناصر جدا شده از واقعیت تاریخی را برای برابر قرار دادن رزیم های فاشیسم و اتحاد شوروی مورد استفاده قرار می دهد و بیشتر از آن که ناشی ار تحقیق روشنفکرانه باشد ، در خدمت کمونیسم ستیزی روشنفکران عصر جنگ سرد قرار دارد .  

لوزوردو لیبرالیسم : یک ضد تاریخ را نوشت که به شدت منتقد سنت های روشنفکری اروپایی است . او استدلال می کند که لیبرالیسم ، که بر اهمیت آزادی فردی تاکید می کند، با تاریخ طولانی از محروم کردن مردم از حقوقشان مشخص می شود که به نژاد پرستی ، بردگی و نسل کشی منجر می شود.

لوزوردو تاکید می کند که ریشه های فاشیسم و سوسیالیسم ملی را باید در آن چه سیاست های " استعمارگرانه" و "امپریالیستی" غرب دیده می شود یافت. او موضع روشنفکری و سیاسی روشنفکران مدرنیته را مورد بررسی قرار می دهد . به نظر او ، کانت و هگل بزرگترین متفکران مدرنیه بودند ، در حالی که نیچه بزرگترین منتقد آن بود .  

لوزردو از مارکسیست های شناخته شده معاصر در ایران نیز هست که آثاری از او اعم از مقاله و کتاب به فارسی بر گردانده و منتشر شده است .

آثار لوزوردو :

خود سانسوری و سازش در اندیشه سیاسی کانت 1983

هگل ، مسئله ملی ، احیا . مفروضات و پیشرفت های مبارزه سیاسی 1983

بین هگل و بیسمارک . انقلاب 1848 و بحران فرهنگی المان 1983

در صدمین سال تولد گنورگ لوکاچ 1885-1985همراه با پاسکال سالوچی و لیویو شیرولو 1986

مارکس و انتقاد های او 1987

مصیبت المان و تصویر هگل 1987

دگر دیسی مدرن 1986 اصلاح شده در 1988

هگل ، مارکس و سنت آزادی . آزادی ، برابری ، دولت 1988

غروب غرب ؟ 1989

مردم شناسی ، عمل ، رهایی 1990

نابرابری – برابری 1989

عمل . چگونه خود را در جهان شرقی کنید 1991

جامعه ، مرگ ، غرب . هایدگر و ایدئولوژی جنگ 1991

هگل و آزادی های مدرن 2011

انقلاب فرانسه و قلسف کلاسیک المان1993

دموکراسی بناپارتیسم . پیروزی و نزول رای عمومی 1993

مارکس و قرن بیستم تاریخی2009

گرامشی و ایتالیا 1992

 جمهوری دوم ، آزادی ، فدرالیسم ، پسا فاشیسم 1994

نویسنده ، بازیگر ، اقتدار1996

ریوزیونیسم تاریخی  

 اتوپیا و وضعیت استثنا . در باره تجربه تاریخی سوسیالیسم واقعی 1996

ظهور و سقوط جمهوری ها 1997

لنین و قرن  بیستم 1997

متافیزیک ، جهان پنهان 1997

انتونیو گرامشی از آزادی خواهی تا "کمونیسم انتقادی" 1997

از برادران اسپاونتا تا گرامشی ، برای تاریخ سیاسی –اجتماعی خوش شانسی هگل در ایتالیا1997

هگل و گرامشی . فلسفه و مسئله ملی بین انقلاب و ارتجاع 1997

 نیچه 1998

از خاورمیانه تا بالکان.طلوع خون قرن امریکایی 1999

 بنیادگرایی 1999

اتحاد جماهیر شوروی . تعادل یک تجربه 1997

فرار از تاریخ ؟1999 و بعد فرار از تاریخ انقلاب روسی و انقلاب چینی امروز 2005

چپ ، چین و امپریالیسم 2000

تاریخ پنجاه ساله جمهوری خلق چین 2001

از نظریه دیکتاتوری پرولتاریا تا گولاگ ؟ در ترجمه و مقدمه مانیفست حزب کمونیست کارل مارکس و فردریش انگلس 2003

تضاد لیبرالیسم 2005

سنت فلسفی ناپلی و انجمن ایتالیایی برای مطالعات فلسفی 2006

مشروعیت و نقد مدرن . درباره مارکسیسم انتونیو گرامشی 2007

زبان امپراطوری . واژگان ایدئولوژی امریکایی 2007

استالین . تاریخ و نقد یک افسانه سیاه 2008

عدم خشونت . حکایتی خارج از افسانه 2014

علاقمندان می توانند ترجمه کتاب استالین او را از این آدرس ها دریافت و مطالعه کنند

http://www.edalat.org/ketabkhaneh/Stalin_Jeld_1.pdf

http://www.edalat.org/ketabkhaneh/Stalin_Jeld_2.pdf


 

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: