نویدنو:17/08/1391  

 

نویدنو17/08/1391 

 

 

اجازه ندهید خاک به چشم مردم بپاشند

روشن

 

سایت محترم نوید نو

من مقالات آقای سپیداری را همیشه مطالعه می کنم. چندی پیش ایشان سئوال مهمی از آقای عموئی کردند که سئوال بسیار کسان است و در این لحظه ی تاریخی بسیار مهم است.

دقیقا 5 جواب نامه ( که بیشتر آن ها فحش نامه بود تا جواب نامه) برای ایشان از سوی شما ارائه شد که در هیچکدام از آن ها جواب سئوال آقای سپیداری داده نشده است. من درک می کنم که چرا مریدان آقای عموئی به جای جواب فحش نامه می نویسند. این ها می خواهند مردم را مرعوب کنند تا کسی جرات نکند که باز از از ما بهتران سئوالی کند و در ضمن با خاک پاشیدن به چشم مردم، از جواب دادن به سئوال مذکور شانه خالی کنند. حال و احوال این ها معلوم است، ولی شما چرا هر مزخرفی که به دستتون می رسد چاپ می کنید. آقای سپیداری یک سئوال کردند و قاعدتا آقای عموئی هم باید جواب می دادند. لزوم چاپ کردن این فحش نامه ها را آن هم از سوی شما درک نمی کنم. و بدتر از همه فحش نامه ی نوشته شده توسط شخصی به نام اولیا بود که نه تنها مطلب جدیدی نداشت بلکه تمام سعی و تلاشش در تخریب کردن شحصیت اقای سپیداری با تحریف کامل حرف های ایشان بود. اقای اولیا بقدری خشم و نفرت دارند نسبت به آقای سپیداری که حتی نامه ی ایشان را انگار درک نکردند و با پیشداوری و خشم کوری فقط قصد تخریب دارند. به اقای اولیا لطفا تذکر بدهید که منظور از " مذاکرات" مذاکرات رفقا در زندان بوده، درست کلمه ای که خود آقای عموئی بکاربردند، نه " بازجوئی" . حالا فرد چقدر می تواند بی انصاف باشد که برای خالی کردن خشم خود این را بگوید من درک نمی کنم. و شاید هم ایشان متوجه نشدند که تعجب از شما می کنم که هر آشغالی را بدون مطالعه به خوانندگان سایت خود ارائه می دهید. من درک نمی کنم چرا شما سایت آن ها شده اید. این ها کاملا سایت شما را در خدمت مرعوب کردن مردم و تخریب حزب توده ایران گرفته اند. آیا متوجه هستید.

نه سایت محترم نوید نو. مردم احمق و ساده لوح نیستند و فریب نمی خورند. آقای عموئی باید جواب آقای سپیداری را بدهند. اگر ندهند در بهترین حالت می توان گفت که ایشان هنوز در قاب کثیف تلویزیون هستند و کنترلی بر حرف ها و عملکردهای خود ندارند.

به آقایون مرید آقای عموئی هم بفرمائید شما نمی توانید با این روش های غیرانسانی و کثیف آقای عموئی را از پاسخگوئی معاف کنید. ما دیگر به قهرمان و استوره وووو احتیاج نداریم. دیگر آن دوران گذشته است و ما مصیبت آن را سخت کشیده و داریم می کشیم. به قول برشت بیجاره ملتی که به قهرمان نیاز دارد.

با تشکر 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter