نویدنو:21/05/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

به نمایندگی از طرف جمعی از مادران و خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده سال های سیاه ۶۰ الی ۶۷
بیانیه «مادر فروغ» در اعتراض به بازداشت سهیل آصفی

 

• چرا باید پیش از هر گونه دادرسی و محکومیت یک روزنامه نگار زندانی شود و چه توجیه قانونی برای ادامه‍ی این نوع بازداشت ها و جود دارد، ما مصرانه خواهان آزادی سهیل آصفی و رفتار قانونی با او و همه‍ی روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی هستیم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه 
۱۶ مرداد ۱٣٨۶ -  ۷ اوت ۲۰۰۷

 

سهیل آصفی، روزنامه نگار مردمی و مستقل، صبح روز شنبه ۱٣ مرداد به شعبه دوم بازپرسی ویژه‍ی امنیت احضار و از آنجا مستقیماً به زندان اوین اعزام شده است. پیش از آن مأمورین، صبح اول وقت روز چهارشنبه ۱۰ مردادماه به خانه‍ی او یورش برده و همه‍ی نوشته ها، وسائل شخصی و کامپیوتر او را با خود برده بودند، جرم سهیل آصفی تلاش در زمینه‍ ی اطلاع رسانی و تبادل آزاد نظرات همه‍ ی جریان های سیاسی موجود بدون هیچ گرایش خاص است. من به نمایندگی از طرف جمعی از مادران و خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده سال های سیاه ۶۰ الی ۶۷ سوال می کنم، حتی در صورتی که اتهامی متوجه یک روزنامه نگار باشد، در شرایطی که او آمادگی سپردن وثیقه را داشته باشد، چرا باید پیش از هر گونه دادرسی و محکومیت زندانی شود و چه توجیه قانونی برای ادامه‍ ی این نوع بازداشت ها و جود دارد، ما مصرانه خواهان آزادی سهیل آصفی و رفتار قانونی با او و همه ‍ی روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی هستیم.

مادر فروغ
مادر انوشیروان لطفی

 

خواهان آزادی سهیل آصفی و دیگر روزنامه نگاران و فعالین اجتماعی هستیم!
اطلاعیه هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه 
۱۹ مرداد ۱٣٨۶ -  ۱۰ اوت ۲۰۰۷

 

ما همراه با "مادر فروغ"، مادران و خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰
خواهان آزادی سهیل آصفی و دیگر روزنامه نگاران و فعالین اجتماعی هستیم!

"مادر فروغ" (مادر انوشیروان لطفی) به نمایندگی از طرف جمعی از مادران و خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰، طی بیانیه ای خواستار آزادی سهیل آصفی و دیگر روزنامه نگاران و فعالین اجتماعی شده است. "مادر فروغ" و خانواده های زندانیان سیاسی که داغدار اعدام عزیزان خود در طی سالهای سیاه ۱٣۶۰ تا ۱٣۶۷ هستند، درد و رنج انسانهائی را که بازداشت و در سیاهچالهای رژیم به زیر تازیانه کشیده میشوند، با تمام وجود احساس میکنند.
سهیل آصفی که همواره یار و همدرد خانواده زندانیان سیاسی بوده، روز شنبه ۱٣ مرداد ماه به شعبه دوم بازپرسی ویژه امنیت احضار و در آن محل بازداشت گردید. قبلا مامورین رژیم تمام نوشته ها، وسائل شخصی و کامپیوتر او را در یورش به خانه او، با خود برده بودند. سهیل آصفی روزنامه نگار و فعال اجتماعی است و با انجام مصاحبه و تحریر مقالات بکار اطلاع رسانی می پرداخت.
با موج سرکوبی که از چند ماه قبل در ابعاد وسیع راه افتاده است، فعالین جنبش دانشجوئی، زنان و کارگری بازداشت و روانه زندانها میشوند، روزنامه ها، نشریات و خبرگزاریهای غیروابسته به جریان حاکم تعطیل میگردند، فعالین زن به زندانهای سنگین محکوم و حوزه های عمومی به کنترل نیروهای انتظامی در میآید و دهها تن در ملا عام بدار کشیده میشوند.
جمهوری اسلامی میخواهد وضعیت دهه سیاه را به کشور باز گرداند. در چنین شرایطی باید همراه با مادران و خانواده های اعدامی در مقابل موج سرکوب ایستاد و اجازه نداد که سران رژیم فضای دهه ۶۰ را بر کشور حاکم گردانند و نیروهای آزادیخواه را به بند کشیده و به جوخه های اعدام سپارند. ما هم زبان با "مادر فروغ" و مادران و خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ خواستار آزادی سهیل آصفی و دیگر روزنامه نگاران و فعالین اجتماعی هستیم.

هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱٨ مرداد ماه ۱٣٨۶

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics